„AM DYSTRYBUCJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000410015
Numer REGON: 302039014
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-31
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2020-03-16
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/6130/20/492]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AM DYSTRYBUCJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina GNIEZNO miejscowość SKIERESZEWO2012-01-31 do dziś
2. Adresmiejscowość SKIERESZEWO ulica OS. BAJKOWE nr domu 45 kod pocztowy 62-200 poczta GNIEZNO kraj POLSKA 2012-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki12.12.2011 R., NOTARIUSZ SEBASTIAN KENTZER, KANCELARIA NOTARIALNA SEBASTIAN KENTZER, UL. RYNEK 12/1, 62-200 GNIEZNO, REPERTORIUM A NR 6799/20112012-01-31 do dziś
202.05.2013R., REP.A NR 1880/2013, NOTARIUSZ SEBASTIAN KENTZER, KANCELARIA NOTARIALNA W GNIEŹNIE - ZMIENIONO §62013-07-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORDOŃSKI2012-01-31 do dziś
2. ImionaARTUR RAFAŁ2012-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ2012-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKORDOŃSKI2012-01-31 do dziś
2. ImionaARTUR RAFAŁ2012-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-31 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2012-01-31 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-01-31 do dziś
243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2012-01-31 do dziś
343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2012-01-31 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2012-01-31 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2012-01-31 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-01-31 do dziś
745 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-01-31 do dziś
845 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-01-31 do dziś
945 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-01-31 do dziś
1045 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2012-01-31 do dziś
1146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2012-01-31 do dziś
1241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-01-31 do dziś
1346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2012-01-31 do dziś
1446 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2012-01-31 do dziś
1546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2012-01-31 do dziś
1647 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-31 do dziś
1747 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-31 do dziś
1847 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-01-31 do dziś
1947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-01-31 do dziś
2047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2012-01-31 do dziś
2155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2012-01-31 do dziś
2255 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2012-01-31 do dziś
2343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2012-01-31 do dziś
2455 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE2012-01-31 do dziś
2555 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2012-01-31 do dziś
2668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-01-31 do dziś
2768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-01-31 do dziś
2868 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2012-01-31 do dziś
2968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-01-31 do dziś
3068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-01-31 do dziś
3169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2012-01-31 do dziś
3269 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-01-31 do dziś
3370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-01-31 do dziś
3443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2012-01-31 do dziś
3571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2012-01-31 do dziś
3673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-01-31 do dziś
3773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-01-31 do dziś
3874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-01-31 do dziś
3977 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2012-01-31 do dziś
4079 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2012-01-31 do dziś
4182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-31 do dziś
4243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2012-01-31 do dziś
4343 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2012-01-31 do dziś
4443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2012-01-31 do dziś
4543 31 Z TYNKOWANIE2012-01-31 do dziś
4643 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2012-01-31 do dziś
4764 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2013-07-16 do dziś
4866 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2013-07-16 do dziś
4966 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2013-07-16 do dziś
5066 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI2013-07-16 do dziś
5182 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2013-07-16 do dziś
5264 91 Z LEASING FINANSOWY2013-07-16 do dziś
5364 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2013-07-16 do dziś
5464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-07-16 do dziś
5565 11 Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE2013-07-16 do dziś
5665 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE2013-07-16 do dziś
5766 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2013-07-16 do dziś
5866 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2013-07-16 do dziś
5966 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2013-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2013 okres 01.02.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-16 do dziś
2data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.02.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
3data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
4data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
5data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
6data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.02.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-16 do dziś
2OD 01.02.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.02.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-16 do dziś
2OD 01.02.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów