GRUPA UNIA KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000409334
Numer REGON: 145989872
Numer NIP: 5252526595
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-26
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/447113/22/673]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-01-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRUPA UNIA KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2014-06-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-01-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica POTOCKA nr domu 14 kod pocztowy 01-652 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-01-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.12.2011 R., NOTARIUSZ MARZENA DMOCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MARZENA DMOCHOWSKA, JOANNA ŻARSKA-NOWACZYŃSKA S.C. W WARSZAWIE, REP. A NR 40/2012, ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2012-01-26 do dziś
217.05.2013 R., REP. A NR 2738/2013, NOTARIUSZ MARZENA DMOCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. FILTROWA 73 LOK.9 W WARSZAWIE ZMIANA § 8 UST.2 I § 92013-06-06 do dziś
330.05.2014 R. NOTARIUSZ MARZENA DMOCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3525/2014, ZMIANA § 2, § 8, § 9, § 13, § 14 UMOWY SPÓŁKI2014-06-16 do dziś
413.07.2015, REP. A NR 4442/2015, NOTARIUSZ MARZENA DMOCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. FILTROWEJ 73 LOK. 9. DODANO: §6 PKT 59) - 92).2015-08-17 do dziś
507.06.2017 R., REP. A NR 2479/2017, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KANIA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 8, § 9 UST. 1 I 2, § 11 UST. 2, § 13 UST. 1, § 14 UST. 1, § 15, § 17 UMOWY SPÓŁKI2017-06-20 do dziś
621.09.2018R., REP.A NR 5493/2018, NOTARIUSZ MARZENA DMOCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §13 UST.1.2018-11-06 do dziś
720.12.2018 R., REP. A NR 7928/2018, NOTARIUSZ MARZENA DMOCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §132019-01-14 do dziś
806.05.2020, REP. A NR 994/2020, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KANIA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 9 UST. 1 I 2, § 13 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2020-06-17 do dziś
922.12.2020R., REP. A NR 2929/2020, NOTARIUSZ ANDRZEJ GLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 8, § 9 UST. 1 I 2, § 13 UST. 1, § 14 UST. 12021-03-11 do dziś
1028.12.2021 R., REPERTORIUM A NR 7759/2021, NOTARIUSZ MARZENA DMOCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. FILTROWEJ 73 LOKAL 9 ZMIANA: PAR. 8 UST. 3, PAR. 9 UST. 1 I 2, PAR. 13 UST. 12022-02-08 do dziś
1128.01.2022 R. REP. A NR 665/2022, NOTARIUSZ MARZENA DMOCHOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. FILTROWEJ 73 LOKAL 9 ZMIANA PAR. 11 UMOWY SPÓŁKI2022-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRYSTOWSKI2012-01-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF TADEUSZ2012-01-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-26 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-01-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-01-26 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-01-26 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej5.000,00 ZŁ2022-02-08 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego5.000,00 ZŁ2022-02-08 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2020-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego45.000,00 ZŁ2022-02-08 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-02-08 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego45.000,00 ZŁ2020-06-17 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2020-06-17 do dziś
31. Wartość wkładu wniesionego17.000,00 ZŁOTYCH2013-06-06 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2013-06-06 do dziś
41. Wartość wkładu wniesionego3.000,00 ZŁOTYCH2012-01-26 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-01-26 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUNIA KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1472010032014-06-16 do dziś
4. Numer KRS0000508105 2014-06-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2014-06-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUNIA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1469809622021-03-11 do dziś
4. Numer KRS0000485817 2021-03-11 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2021-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-01-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ2021-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaUNIA INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-03-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1469809622021-03-11 do dziś
4. Numer KRS0000485817 2021-03-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaUNIA KRAFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-06-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1472010032014-06-16 do dziś
4. Numer KRS0000508105 2014-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoWIŚNIEWSKI2022-10-13 do dziś
2. ImionaPIOTR JERZY2022-10-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-13 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM ALBO Z KOMPLEMENTARIUSZEM2022-10-13 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-26 do dziś
277 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-01-26 do dziś
364 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-02-20 do dziś
469 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-02-20 do dziś
546 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2015-08-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-08-17 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-08-17 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-08-17 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-08-17 do dziś
582 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
2data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
3data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
4data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
5data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7data złożenia 07.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
8data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
9data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-17 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-26 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-07 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów