AQUALYTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-28 godz. 09:57:31
Numer KRS: 0000409014
Numer REGON: 145977828
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2012-01-24
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/2430/12/516]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUALYTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2012-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica FRANCISZKA ILSKIEGO nr domu 23 kod pocztowy 04-479 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 15.11.2011 R. PRZED NOTARIUSZ KATARZYNĄ KŁUDKĄ GIEJBO, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 2876/20112012-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOOGENBOSCH2012-01-24 do dziś
2. ImionaJACOBUS2012-01-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-01-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-01-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-01-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2012-01-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2012-01-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2012-01-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-01-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUALYTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4928999602012-01-24 do dziś
4. Numer KRS0000159406 2012-01-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKI2012-01-24 do dziś
2. ImionaMACIEJ2012-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-01-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-01-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-01-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-01-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2012-01-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2012-01-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2012-01-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-01-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIELIŃSKA2012-01-24 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOANNA2012-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2012-01-24 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2012-01-24 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2012-01-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-01-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-01-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2012-01-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2012-01-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2012-01-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-01-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2012-01-24 do dziś
2. ImionaJOANNA ELŻBIETA2012-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-24 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2012-01-24 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2012-01-24 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2012-01-24 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10.000,00 ZŁ2012-01-24 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10.000,00 ZŁ2012-01-24 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2012-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10.000,00 ZŁ2012-01-24 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2012-01-24 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZĄ JACOBUS HOOGENBOSCH, MACIEJ ZIELIŃSKI, AGNIESZKA ZIELIŃSKA2012-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQUALYTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4928999602012-01-24 do dziś
4. Numer KRS0000159406 2012-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-01-24 do dziś
246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN2012-01-24 do dziś
346 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2012-01-24 do dziś
446 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-01-24 do dziś
546 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH2012-01-24 do dziś
646 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2012-01-24 do dziś
746 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2012-01-24 do dziś
846 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2012-01-24 do dziś
946 3 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2012-01-24 do dziś
1047 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2012-01-24 do dziś
1147 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2012-01-24 do dziś
1246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-01-24 do dziś
1347 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-01-24 do dziś
1447 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2012-01-24 do dziś
1547 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEGO2012-01-24 do dziś
1647 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2012-01-24 do dziś
1747 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2012-01-24 do dziś
1847 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2012-01-24 do dziś
1947 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN2012-01-24 do dziś
2047 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOCHOLOWYCH2012-01-24 do dziś
2111 PRODUKCJA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2012-01-24 do dziś
2249 41 Z TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2012-01-24 do dziś
2301 UPRAWA GRZYBÓW, KWIATÓW I OZDOBNYCH ROŚLIN OGRODNICZYCH, SZKÓŁKARSTWO ROŚLIN SADOWNICZYCH I OZDOBNYCH2012-01-24 do dziś
2449 41 Z TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2012-01-24 do dziś
2549 41 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2012-01-24 do dziś
2679 12 Z DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY2012-01-24 do dziś
2779 11 B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY2012-01-24 do dziś
2879 11 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH2012-01-24 do dziś
2979 90 A POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA2012-01-24 do dziś
3068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-01-24 do dziś
3168 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-01-24 do dziś
3277 12 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2012-01-24 do dziś
3377 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2012-01-24 do dziś
3481 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-01-24 do dziś
3572 19 Z PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH WETERYNARYJNYCH2012-01-24 do dziś
3664 20 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2012-01-24 do dziś
3773 12 REKLAMA2012-01-24 do dziś
3878 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY2012-01-24 do dziś
3982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW2012-01-24 do dziś
4097 00 Z GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2012-01-24 do dziś
4169 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2012-01-24 do dziś
4236 00 Z POBÓR, DOSTARCZANIE I UZDATNIANIE WODY2012-01-24 do dziś
4310 6 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH2012-01-24 do dziś
4410 5 WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH2012-01-24 do dziś
4502 10 Z SZKÓŁKARSTWO LEŚNE2012-01-24 do dziś
4601 1 UPRAWY ROLNE, INNE NIŻ WIELOLETNIE2012-01-24 do dziś
4701 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH2012-01-24 do dziś
4801 3 ROZMNAŻANIE ROŚLIN2012-01-24 do dziś
4946 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2012-01-24 do dziś
5046 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2012-01-24 do dziś
5146 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2012-01-24 do dziś
5246 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NAWOZÓW2012-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów