BUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2021-09-21 godz. 09:55:44
Numer KRS: 0000408876
Numer REGON: 242847536
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2020-09-02
Sygnatura akt[RDF/236223/20/570]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2012-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2012-01-24 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-24 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CHORZÓW gmina M. CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2012-01-24 do dziś
2. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica KS.JANA GAŁECZKI nr domu 30 kod pocztowy 41-500 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2012-01-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu122.12.2011 R. REP. A NR 4571/11/2011, NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ PASZEK I PASZEK S.C. W CHORZOWIE PRZY UL. WOLNOŚCI 39/9 9.01.2012 R. REP. A NR 45/II/2012, NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ PASZEK I PASZEK S.C. W CHORZOWIE PRZY UL. WOLNOŚCI 39/9- ZMIENIONO PAR. 6 PKT 1 STATUTU2012-01-24 do dziś
228.05.2013 R., REP. A 1921/II/2013, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, UL. WOLNOŚCI 39/9, NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK ZMIENIONO § 8 UST. 1 STATUTU2013-08-10 do dziś
320.09.2019R. REP. A 3398/II/2019 NOTARIUSZ BARTOSZ PASZEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W CHORZOWIE ZMIENIONO § 8 UST.12020-02-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2427765752019-10-22 do dziś
4. Numer KRS0000403284 2012-01-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego115000,00 ZŁ2020-02-25 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji115002020-02-25 do dziś
3. Wartość nominalna akcji10,00 ZŁ2012-01-24 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego230000,00 ZŁ2013-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2012-01-24 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii25002020-02-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-01-24 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2013-08-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii90002020-02-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-08-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST SPÓŁKA BUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z/S W CHORZOWIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE OBECNIE ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA JEST JEDNOOSOBOWY I SKŁADA SIĘ Z PREZES ZARZĄDU, KTÓRYM JEST P. JAROSŁAW KUBICA2020-02-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - BUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ZAREJESTROWANA W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW POD NUMEREM KRS 0000403282015-07-24 do dziś
4. Numer KRSSPOSÓB REPREZENTACJI BUDART SP. Z O.O. JEST NASTĘPUJĄCY: DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. AKTUALNIE ZARZĄD BUDART SP. Z O.O. SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU-JACKA JARCZYKA ORAZ WICEPREZESA ZARZĄDU JAROSŁAWA KUBICY.2015-07-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2427765752012-01-24 do dziś
4. Numer KRS0000403284 2012-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2012-01-24 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-01-24 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2012-01-24 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-01-24 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2012-01-24 do dziś
670 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2012-01-24 do dziś
770 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2012-01-24 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-01-24 do dziś
973 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-01-24 do dziś
1077 WYNAJEM I DZIERŻAWA2012-01-24 do dziś
1178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-01-24 do dziś
1242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2012-01-24 do dziś
1381 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-01-24 do dziś
1482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-01-24 do dziś
1543 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2012-01-24 do dziś
1645 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2012-01-24 do dziś
1746 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-01-24 do dziś
1847 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2012-01-24 do dziś
1952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2012-01-24 do dziś
2064 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2012-01-24 do dziś
2168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-10 do dziś
2data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
3data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
4data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
5data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
6data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
8data złożenia 02.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-08-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-08-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów