A.M. PRACŁAWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000408084
Numer REGON: 021801353
Numer NIP: 8943045084
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-12
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-07-10
Sygnatura akt[RDF/528009/23/997]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.M. PRACŁAWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-12-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2020-03-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. SKWIERZYŃSKA nr domu 21 nr lokalu 9 kod pocztowy 53-521 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2020-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.12.2011 R., NOTARIUSZ MAREK LEŚNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. WITA STWOSZA 3, REP. A NR 3108/20112012-01-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRACŁAWSKI2012-01-12 do dziś
2. ImionaADAM2012-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2012-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRACŁAWSKA2012-01-12 do dziś
2. ImionaMAGDALENA AGNIESZKA2012-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2012-01-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2012-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT2012-01-12 do dziś
239 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2012-01-12 do dziś
346 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2012-01-12 do dziś
462 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2012-01-12 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2012-01-12 do dziś
663 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2012-01-12 do dziś
763 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-01-12 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2012-01-12 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-01-12 do dziś
1068 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2012-01-12 do dziś
1169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2012-01-12 do dziś
1201 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2012-01-12 do dziś
1370 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-01-12 do dziś
1473 1 REKLAMA2012-01-12 do dziś
1573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-01-12 do dziś
1674 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2012-01-12 do dziś
1774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-12 do dziś
1881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-01-12 do dziś
1982 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ2012-01-12 do dziś
2082 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-12 do dziś
2193 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2012-01-12 do dziś
2293 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2012-01-12 do dziś
2301 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2012-01-12 do dziś
2496 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2012-01-12 do dziś
2502 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2012-01-12 do dziś
2602 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2012-01-12 do dziś
2710 5 WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH2012-01-12 do dziś
2816 10 PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2012-01-12 do dziś
2916 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2012-01-12 do dziś
3038 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2012-01-12 do dziś
3174 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2020-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.10.2014 okres OD 19.12.2011 DO 31.12.20122014-11-05 do dziś
2data złożenia 27.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-05 do dziś
3data złożenia 12.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-17 do dziś
4data złożenia 08.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
5data złożenia 17.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
6data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-10 do dziś
7data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-10 do dziś
8data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
9data złożenia 10.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
10data złożenia 12.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-12 do dziś
11data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
12data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 19.12.2011 DO 31.12.20122014-11-05 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-10 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-14 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-10 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-12 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 19.12.2011 DO 31.12.20122014-11-05 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-16 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI, NOTARIUSZ ŁUKASZ SZCZĘSNY, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 8956/2020, 18.11.20202020-12-22 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST LIKWIDATOR SAMODZIELNIE2020-12-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPRACŁAWSKA2020-12-22 do dziś
2. ImionaMAGDALENA AGNIESZKA2020-12-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-12-22 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI, NOTARIUSZ ŁUKASZ SZCZĘSNY, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 8956/2020, 18.11.20202020-12-22 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-12-22 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów