GSP PLACE SKŁADOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000407281
Numer REGON: 242815223
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2022-07-08
Sygnatura akt[RDF/403531/22/214]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGSP PLACE SKŁADOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. MYSŁOWICE gmina M. MYSŁOWICE miejscowość MYSŁOWICE2012-09-06 do dziś
2. Adresmiejscowość MYSŁOWICE ulica KATOWICKA nr domu 72 kod pocztowy 41-400 poczta MYSŁOWICE kraj POLSKA 2013-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki109.11.2011 R. KANCELARIA NOTARIALNA W MYSŁOWICACH NOTARIUSZ MGR KATARZYNA KURZ REPERTORIUM A NR 11024/2011 12.12.2011 R. KANCELARIA NOTARIALNA W MYSŁOWICACH NOTARIUSZ MGR KATARZYNA KURZ REPERTORIUM A NR 12117/2011 -SPROSTOWANIE DOT.(§ 5)2012-01-03 do dziś
202.08.2012 R. REP. A NR 3311/2012 - KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MARIOLA PALION, 41-400 MYSŁOWICE, UL. PLAC WOLNOŚCI 6/2 ZMIANA: § 2, § 26.2 PKT.4 UMOWY SPÓŁKI2012-09-06 do dziś
308.12.2014R. REPERTORIUM A NR 10217/2014, NOTARIUSZ MGR KATARZYNA KURZ, KANCELARIA NOTARIALNA W MYSŁOWICACH, ZMIANA §8 UST.12015-01-23 do dziś
423.10.2018R., REP. A NR 3061/2018, NOTARIUSZ MGR MARIOLA PALION, KANCELARIA NOTARIALNA MGR MARIOLA PALION, MGR LESŁAW PALION S.C. W MYSŁOWICACH, ZMIANA § 22.1 UMOWY SPÓŁKI2018-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2012-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA PRACY Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH2012-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2410580562012-01-03 do dziś
4. Numer KRS0000317756 2012-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 185.000ZŁ2015-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „BIOMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ2012-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2780856182012-01-03 do dziś
4. Numer KRS0000168385 2012-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2012-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2012-01-03 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2012-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2012-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-03 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDYS2012-01-03 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2012-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2012-01-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2015-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2012-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2012-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRICHTER2015-04-20 do dziś
2. ImionaMAREK RYSZARD2015-04-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRZEGOCZAN2021-11-17 do dziś
2. ImionaANNA ZOFIA2021-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-11-17 do dziś
21. NazwiskoPALKA2015-01-23 do dziś
2. ImionaJERZY STANISŁAW2015-01-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-23 do dziś
31. NazwiskoKONDYS2012-01-03 do dziś
2. ImionaJÓZEF2012-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy105 10 Z WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO2012-01-03 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2012-01-03 do dziś
352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2012-01-03 do dziś
452 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-01-03 do dziś
552 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2012-01-03 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2012-01-03 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2012-01-03 do dziś
881 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2012-01-03 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-03 do dziś
1046 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2017-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
2data złożenia 30.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-23 do dziś
3data złożenia 09.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
4data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
5data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
6data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
8data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
9data złożenia 23.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
10data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-23 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-06-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-23 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-31 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów