INTARIS PIOTR KRAKOWIAK PAWEŁ KRAKOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000406799
Numer REGON: 141550441
Numer NIP: 5361849742
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-29
Ostatni wpis Nr wpisu21Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/448515/22/408]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTARIS PIOTR KRAKOWIAK PAWEŁ KRAKOWIAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA2022-06-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-04-29 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. ADAMA MICKIEWICZA nr domu 57 kod pocztowy 01-625 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-04-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki111.10.2011 R., ASESOR NOTARIALNY FILIP SZPECHT, ZASTĘPCA NOTARIUSZA JAKUBA SZYMCZAKA, UL. SENATORSKA 12, 00-082 WARSZAWA, REP. A NR 18069/20112011-12-29 do dziś
217.05.2022 R., REP. A NR 2764/2022, NOTARIUSZ FILIP SZPECHT, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ JAKUB BUDZISZEWSKI, NOTARIUSZ FILIP SZPECHT SPÓŁKA CYWILNA, UL. LWOWSKA 15 LOK. 7, 00-660 WARSZAWA - ZMIENIONO PARAGRAF 17 UMOWY SPÓŁKI 18.05.2022 R., REP. A NR 2788/2022, NOTARIUSZ FILIP SZPECHT, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ JAKUB BUDZISZEWSKI, NOTARIUSZ FILIP SZPECHT SPÓŁKA CYWILNA, UL. LWOWSKA 15 LOK. 7, 00-660 WARSZAWA - ZMIENIONO PARAGRAF: 2, 9, 10, 11, 16 UMOWY SPÓŁKI ORAZ UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2022-06-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-12-29 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleINTARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K. POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA INTARIS SPÓŁKA CYWILNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW INTARIS SPÓŁKA CYWILNA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ Z DNIA 11.10.2011 R.; AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 18069/2011. A) PIOTR KRAKOWIAK WSPÓLNIK INTARIS SPÓŁKA CYWILNA, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NUMER 475370, ZARZĄD DZIELNICY URSYNÓW M.ST. WARSZAWY. B) INTARIS PAWEŁ KRAKOWIAK WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NUMER 3960, URZĄD GMINY NIEPORĘT2011-12-29 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWIAK2022-06-29 do dziś
2. ImionaPIOTR RADOSŁAW2022-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-06-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-06-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-06-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWIAK2022-06-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PRZEMYSŁAW2022-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2022-06-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2022-06-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2022-06-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2022-06-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2022-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1416267242022-06-29 do dziś
4. Numer KRS0000316525 2022-06-29 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2022-06-29 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej249.000,00 ZŁ2022-06-29 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego249.000,00 ZŁ2022-06-29 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2022-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego249.000,00 ZŁ2022-06-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2022-06-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-12-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOM. KOMPLEMENTARIUSZ UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.2022-06-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWIAK2022-06-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PRZEMYSŁAW2022-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAKOWIAK2022-06-29 do dziś
2. ImionaPIOTR RADOSŁAW2022-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-06-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-12-29 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-12-29 do dziś
362 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-12-29 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-12-29 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-12-29 do dziś
646 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2011-12-29 do dziś
746 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2011-12-29 do dziś
895 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-12-29 do dziś
926 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-12-29 do dziś
1046 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2016-04-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
2data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
3data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
4data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
5data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
6data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
10data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
11data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-08-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-02 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
4OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
5OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów