AQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000406735
Numer REGON: 302013322
Numer NIP: 7773223510
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2012-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2023-05-31
Sygnatura akt[RDF/492561/23/143]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-01-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2012-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2012-01-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2012-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość SWARZĘDZ2012-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość SWARZĘDZ ulica OSIEDLE RACZYŃSKIEGO nr domu 1 nr lokalu 35 kod pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA 2012-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.12.2011 R., REP. A NR 6883/2011, NOTARIUSZ MICHAŁ WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA MICHAŁ WIECZOREK Z SIEDZIBĄ W POZNANIU.2012-01-03 do dziś
210.09.2019 R., REP. A NR 5896/2019, NOTARIUSZ ANNA TOTA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. WIERZBIĘCICE 6/3, ZMIANA § 7 UST. 2, § 7 UST. 3, § 8 UST. 2, § 11 UST. 1, § 11 UST. 22019-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2012-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6345555432012-01-03 do dziś
4. Numer KRS0000190998 2012-01-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2012-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEIRINGHOFF2016-07-01 do dziś
2. ImionaVIKTORIA2016-07-01 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2016-07-01 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2016-07-01 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2016-07-01 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1 000,00 ZŁ2016-07-01 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1 000,00 ZŁ2016-07-01 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2016-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1 000,00 ZŁ2016-07-01 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2016-07-01 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEIRINGHOFF2019-12-17 do dziś
2. ImionaANNA KATHARINA2019-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-12-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.000,00 ZŁ2019-12-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.000,00 ZŁ2019-12-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEIRINGHOFF2019-12-17 do dziś
2. ImionaMARION2019-12-17 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2019-12-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2019-12-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2019-12-17 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-12-17 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-12-17 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej4.000,00 ZŁ2019-12-17 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego4.000,00 ZŁ2019-12-17 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2019-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2012-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2012-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaAQS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON6345555432012-01-03 do dziś
4. Numer KRS0000190998 2012-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-01-03 do dziś
274 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-03 do dziś
378 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2012-01-03 do dziś
478 2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2012-01-03 do dziś
578 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2012-01-03 do dziś
652 21 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-01-03 do dziś
763 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2012-01-03 do dziś
871 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2012-01-03 do dziś
971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2012-01-03 do dziś
1045 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2016-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.04.2016 okres OD 03.01.2012 DO 31.12.20122016-07-01 do dziś
2data złożenia 26.04.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-01 do dziś
3data złożenia 26.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-01 do dziś
4data złożenia 09.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
5data złożenia 01.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
6data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-08 do dziś
7data złożenia 21.01.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-21 do dziś
8data złożenia 07.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-07 do dziś
9data złożenia 19.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-07-19 do dziś
10data złożenia 01.09.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
11data złożenia 31.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-21 do dziś
2OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 03.01.2012 DO 31.12.20122016-07-01 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-01 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-01 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-08 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-21 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-12-07 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-07-19 do dziś
10OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-09-01 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-01-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów