INT PAY NET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000406601
Numer REGON: 145935209
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-28
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2011-12-28
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/30759/11/946]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINT PAY NET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość WOŁOMIN2011-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WOŁOMIN ulica RADZYMIŃSKA nr domu 20 kod pocztowy 05-200 poczta WOŁOMIN kraj POLSKA 2011-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.12.2011 R., KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA MAJOR NOTARIUSZ, UL OGRODOWA 8 WOŁOMIN, REPERTORIUM A NR 15075/20112011-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUMANENKO2011-12-28 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2011-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200000 ZŁ2011-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego200000,00 ZŁ2011-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHUMANENKO2011-12-28 do dziś
2. ImionaVOLODYMYR2011-12-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy172 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-12-28 do dziś
208 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-12-28 do dziś
310 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2011-12-28 do dziś
410 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2011-12-28 do dziś
510 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2011-12-28 do dziś
610 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2011-12-28 do dziś
710 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW2011-12-28 do dziś
810 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2011-12-28 do dziś
910 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2011-12-28 do dziś
1010 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2011-12-28 do dziś
1110 42 Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH2011-12-28 do dziś
1274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-28 do dziś
1310 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW2011-12-28 do dziś
1410 52 Z PRODUKCJA LODÓW2011-12-28 do dziś
1510 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ2011-12-28 do dziś
1610 62 Z WYTWARZANIE SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH2011-12-28 do dziś
1710 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2011-12-28 do dziś
1810 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2011-12-28 do dziś
1910 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH2011-12-28 do dziś
2010 81 Z PRODUKCJA CUKRU2011-12-28 do dziś
2110 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2011-12-28 do dziś
2210 83 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY2011-12-28 do dziś
2372 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2011-12-28 do dziś
2410 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW2011-12-28 do dziś
2510 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2011-12-28 do dziś
2610 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2011-12-28 do dziś
2710 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-28 do dziś
2810 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2011-12-28 do dziś
2910 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2011-12-28 do dziś
3016 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2011-12-28 do dziś
3116 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2011-12-28 do dziś
3216 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH2011-12-28 do dziś
3316 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2011-12-28 do dziś
3472 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2011-12-28 do dziś
3516 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2011-12-28 do dziś
3616 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2011-12-28 do dziś
3718 11 Z DRUKOWANIE GAZET2011-12-28 do dziś
3818 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2011-12-28 do dziś
3918 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2011-12-28 do dziś
4018 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2011-12-28 do dziś
4118 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-12-28 do dziś
4246 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2011-12-28 do dziś
4323 12 Z KSZTAŁTOWANIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO2011-12-28 do dziś
4423 13 Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO2011-12-28 do dziś
4508 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2011-12-28 do dziś
4623 19 Z PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE2011-12-28 do dziś
4723 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH2011-12-28 do dziś
4823 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK2011-12-28 do dziś
4923 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY2011-12-28 do dziś
5023 41 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH2011-12-28 do dziś
5123 42 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH2011-12-28 do dziś
5223 43 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH2011-12-28 do dziś
5323 44 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2011-12-28 do dziś
5423 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH2011-12-28 do dziś
5523 51 Z PRODUKCJA CEMENTU2011-12-28 do dziś
5608 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2011-12-28 do dziś
5723 52 Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU2011-12-28 do dziś
5823 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2011-12-28 do dziś
5923 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2011-12-28 do dziś
6023 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2011-12-28 do dziś
6123 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2011-12-28 do dziś
6223 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA2011-12-28 do dziś
6323 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-12-28 do dziś
6426 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2011-12-28 do dziś
6523 11 Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO2011-12-28 do dziś
6626 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2011-12-28 do dziś
6708 91 Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW2011-12-28 do dziś
6826 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2011-12-28 do dziś
6926 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2011-12-28 do dziś
7026 52 Z PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW2011-12-28 do dziś
7126 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2011-12-28 do dziś
7226 70 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO2011-12-28 do dziś
7326 80 Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-12-28 do dziś
7447 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2011-12-28 do dziś
7564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-12-28 do dziś
7664 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW2011-12-28 do dziś
7768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-12-28 do dziś
7808 92 Z WYDOBYWANIE TORFU2011-12-28 do dziś
7997 00 Z GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW2011-12-28 do dziś
8098 20 Z GOSPODARSTWA DOMOWE ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY2011-12-28 do dziś
8170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-12-28 do dziś
8270 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2011-12-28 do dziś
8371 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-12-28 do dziś
8426 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2011-12-28 do dziś
8571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-12-28 do dziś
8608 93 Z WYDOBYWANIE SOLI2011-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów