A-TUCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000405869
Numer REGON: 341222239
Numer NIP: 5621802543
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-20
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2023-07-26
Sygnatura akt[RDF/553154/23/950]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA-TUCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ŻNIŃSKI gmina ŻNIN miejscowość PODGÓRZYN2011-12-20 do dziś
2. Adresmiejscowość PODGÓRZYN nr domu 55 kod pocztowy 88-400 poczta ŻNIN kraj POLSKA 2011-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123-11-2011 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA BĄCZYK -OSTROWSKA KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA BĄCZYK -OSTROWSKA W GNIEŹNIE UL. B. CHROBREGO 40/41 B REP. A 5475/20112011-12-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2011-12-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ WINCENTY2011-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyJEDEN UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH2011-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2011-12-20 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2011-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyJEDEN UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH2011-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUZIO2011-12-20 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2011-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyJEDEN UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH2011-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-20 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARMUŻ2011-12-20 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2011-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyJEDEN UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH2011-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-20 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARMUŻ2011-12-20 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2011-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyJEDEN UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH2011-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2011-12-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZETNUJE PREZES ZARZĄDU.2011-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2011-12-20 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2011-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUZIO2011-12-20 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2011-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJARMUŻ2011-12-20 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2011-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-12-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE2011-12-20 do dziś
246 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2011-12-20 do dziś
346 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2011-12-20 do dziś
446 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2011-12-20 do dziś
546 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2011-12-20 do dziś
646 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2011-12-20 do dziś
746 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH2011-12-20 do dziś
846 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-12-20 do dziś
947 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-12-20 do dziś
1047 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-12-20 do dziś
1149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-12-20 do dziś
1201 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ2011-12-20 do dziś
1369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-12-20 do dziś
1470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-12-20 do dziś
1575 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2011-12-20 do dziś
1677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-12-20 do dziś
1777 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2011-12-20 do dziś
1801 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2011-12-20 do dziś
1901 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2011-12-20 do dziś
2010 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2011-12-20 do dziś
2110 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2011-12-20 do dziś
2210 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH2011-12-20 do dziś
2310 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2011-12-20 do dziś
2446 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2011-12-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.11.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-11-13 do dziś
2data złożenia 05.11.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-11-13 do dziś
3data złożenia 03.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
4data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
5data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
6data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
7data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
8data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
9data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
10data złożenia 18.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
11data złożenia 26.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112013-11-13 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-11-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
7OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-18 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112013-11-13 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-11-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów