INTEGRACYJNE CENTRUM OŚWIATOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000405449
Numer REGON: 281360574
Numer NIP: 5711711956
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-10-06
Sygnatura akt[RDF/436769/22/854]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRACYJNE CENTRUM OŚWIATOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość WOŁOMIN2014-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość WOŁOMIN ulica ORWIDA nr domu 22 kod pocztowy 05-200 poczta WOŁOMIN kraj POLSKA 2014-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuNIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BAŚNIOWA KRAINA II ODDZIAŁ INTEGRACYJNEGO CENTRUM OŚWIATOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W TOMASZOWIE LUBELSKIM2011-12-16 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW LUBELSKI miejscowość TOMASZÓW LUBELSKI2011-12-16 do dziś
3. Adresmiejscowość TOMASZÓW LUBELSKI ulica KRÓLA ZYGMUNTA nr domu 63 kod pocztowy 22-600 poczta TOMASZÓW LUBELSKI kraj POLSKA 2011-12-16 do dziś
21. Firma oddziałuV ODDZIAŁ PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA ICO INTEGRACYJNE CENTRUM OŚWIATOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2013-11-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość WOŁOMIN2013-11-13 do dziś
3. Adresmiejscowość WOŁOMIN ulica ORWIDA nr domu 22 kod pocztowy 05-200 poczta WOŁOMIN kraj POLSKA 2013-11-13 do dziś
31. Firma oddziałuINTEGRACYJNE CENTRUM OŚWIATOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA „PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA ICO” VI ODDZIAŁ W TOMASZOWIE LUBELSKIM2014-10-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat TOMASZOWSKI gmina TOMASZÓW LUBELSKI miejscowość TOMASZÓW LUBELSKI2014-10-09 do dziś
3. Adresmiejscowość TOMASZÓW LUBELSKI ulica KRÓLA ZYGMUNTA nr domu 63 kod pocztowy 22-600 poczta TOMASZÓW LUBELSKI kraj POLSKA 2014-10-09 do dziś
41. Firma oddziałuPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BAŚNIOWA KRAINA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI VIII ODDZIAŁ INTEGRACYJNEGO CENTRUM OŚWIATOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W WOŁOMINIE2015-11-13 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość WOŁOMIN2015-11-13 do dziś
3. Adresmiejscowość WOŁOMIN ulica UL. ORWIDA nr domu 22 kod pocztowy 05-200 poczta WOŁOMIN kraj POLSKA 2015-11-13 do dziś
51. Firma oddziałuNIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE BAŚNIOWA KRAINA I ODDZIAŁ INTEGRACYJNEGO CENTRUM OŚWIATOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W WOŁOMINIE2018-06-18 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość WOŁOMIN2018-06-18 do dziś
3. Adresmiejscowość WOŁOMIN ulica UL. ORWIDA nr domu 22 kod pocztowy 05-200 poczta WOŁOMIN kraj POLSKA 2018-06-18 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.11.2011, REP. A NR 2411/2011, NOTARIUSZ PAWEŁ MATUSIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2011-12-16 do dziś
219.12.2013 R. NOTARIUSZ ANNA MARIA DZIEDZIC, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONCE, REP. A NR 6095/2013 - ZMIENIONO: § 1 UST. 5.2014-01-22 do dziś
303.06.2014 R., REP. A 2673/2014, ASESOR NOTARIALNY KATARZYNA LASOTA, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ ANNY MARII DZIEDZIC W ZIELONCE, ZMIANA PAR. 2 UMOWY SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE W UST. 1 DODANO PUNKTY 34-362014-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRACYJNE CENTRUM OŚWIATOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2813510262011-12-16 do dziś
4. Numer KRS0000399482 2011-12-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSATURSKI2011-12-16 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2011-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-12-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-12-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-12-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-12-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10002011-12-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10002011-12-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10002011-12-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-12-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSATURSKA2011-12-16 do dziś
2. ImionaEWA JOANNA2011-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-16 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-12-16 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-12-16 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-12-16 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-12-16 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-12-16 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej10002011-12-16 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego10002011-12-16 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego10002011-12-16 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-12-16 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE2011-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRACYJNE CENTRUM OŚWIATOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2813510262011-12-16 do dziś
4. Numer KRS0000399482 2011-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE2011-12-16 do dziś
285 31 A GIMNAZJA2011-12-16 do dziś
385 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2011-12-16 do dziś
485 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-12-16 do dziś
585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-12-16 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2011-12-16 do dziś
756 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2011-12-16 do dziś
849 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2014-10-09 do dziś
949 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2014-10-09 do dziś
1085 20 Z SZKOŁY PODSTAWOWE2015-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.08.2012 okres 16.12.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
2data złożenia 20.09.2013 okres 01.02013-11-13 do dziś
32012 R.-31.12.2012 R.2013-11-13 do dziś
4data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
5data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
6data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
7data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-10 do dziś
8data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
9data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
10data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-10 do dziś
11data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
12data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.12.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-30 do dziś
201.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-11-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-13 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-23 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-10 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-06-10 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów