TALENT FINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000404107
Numer REGON: 145909057
Numer NIP: 5213624141
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2023-08-28
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/39705/23/383]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTALENT FINDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-12-07 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-12-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PLAC BANKOWY nr domu 2 kod pocztowy 00-095 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.11.2011 R., NOTARIUSZ IWONA BOGUSŁAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 18843/2011 18.11.2011 R., NOTARIUSZ IWONA BOGUSŁAWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 19453/2011, ZMIANA § 10 UST. 1.1.4 I UST. 1.1.5 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2011-12-07 do dziś
2AKT NOTARIALNY REP. A NR 6309/2012, SPORZĄDZONY W DNIU 26.03.2012 R. PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA GŁADKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY PLACU PIŁSUDSKIEGO 2, ZMIANA § 8 UST. 1, § 10 I § 28 UST. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2012-06-19 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 30.06.2015 ZA REP. A NR 7408/2015 PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA GŁADKOWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY PLACU PIŁSUDSKIEGO 2 - SKREŚLENIE § 12 I §13 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2015-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-12-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHRK SPÓŁKA AKCYJNA2011-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0164159642011-12-07 do dziś
4. Numer KRS0000022647 2011-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały215 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.117.500,00 ZŁ2012-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego3117500,00 ZŁ2012-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12900000,00 ZŁ2011-12-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2012-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNIAKOWSKI2011-12-07 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2011-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWOŹNIAKOWSKI2013-09-06 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2013-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-06 do dziś
21. NazwiskoWOŹNIAKOWSKA2013-09-06 do dziś
2. ImionaMONIKA2013-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-06 do dziś
31. NazwiskoSOKOŁOWSKA2013-09-06 do dziś
2. ImionaJANINA2013-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-06 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSOKOŁOWSKI2012-06-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARKADIUSZ2012-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA JEDNOOSOBOWA2012-06-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-12-07 do dziś
273 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2011-12-07 do dziś
373 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-12-07 do dziś
478 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-12-07 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-12-07 do dziś
678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2011-12-07 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-12-07 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-12-07 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-12-07 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-06 do dziś
2data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
3data złożenia 03.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
4data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
5data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
6data złożenia 13.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
7data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
8data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
9data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
10data złożenia 21.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
11data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-09-06 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-09-06 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-12 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów