CTKW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000403820
Numer REGON: 321164747
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-05-06
Sygnatura akt[RDF/379689/22/591]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTKW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2011-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość SZCZECIN ulica MIESZKA I-GO nr domu 63/64 kod pocztowy 71-011 poczta SZCZECIN kraj POLSKA 2011-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2011 R., REP. A NR 3448/2011, NOTARIUSZ KATARZYNA TOMCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE2011-11-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 SIERPNIA 2015 R., REPERTORIUM A NR 1729/2015, NOTARIUSZ DANIEL BANASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO §19 UST.2 UMOWY SPÓŁKI.2016-04-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANOWSKA2011-11-30 do dziś
2. ImionaMONIKA MAŁGORZATA2011-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.000,00 ZŁ2011-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTALMON2011-11-30 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN2011-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.000,00 ZŁ2011-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPAJEWSKI2011-11-30 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2011-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.000,00 ZŁ2011-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego102000,00 ZŁ2011-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU. OŚWIADCZENIE WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SKŁADAJĄ NA PIŚMIE: -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DO POŁOWY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI, -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ2011-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWANOWSKA2011-11-30 do dziś
2. ImionaMONIKA MAŁGORZATA2011-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAPAJEWSKI2011-11-30 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2011-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy128 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH2011-11-30 do dziś
271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-11-30 do dziś
371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-11-30 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-11-30 do dziś
577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-11-30 do dziś
677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2011-11-30 do dziś
733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-11-30 do dziś
825 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2011-11-30 do dziś
941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-11-30 do dziś
1043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-11-30 do dziś
1143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-11-30 do dziś
1243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-11-30 do dziś
1346 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-11-30 do dziś
1446 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2011-11-30 do dziś
1546 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2011-11-30 do dziś
1646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-11-30 do dziś
1749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-11-30 do dziś
1852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-11-30 do dziś
1941 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-11-30 do dziś
2068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-11-30 do dziś
2177 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-11-30 do dziś
2268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-11-30 do dziś
2325 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-11-30 do dziś
2462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-11-30 do dziś
2563 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI2011-11-30 do dziś
2673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-11-30 do dziś
2782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-11-30 do dziś
2833 11 Z NAPRAWA KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2011-11-30 do dziś
2933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-11-30 do dziś
3043 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2011-11-30 do dziś
3143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-11-30 do dziś
3246 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE2011-11-30 do dziś
3369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.03.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-14 do dziś
2data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
3data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
4data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-14 do dziś
5data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
6data złożenia 04.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
7data złożenia 26.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
8data złożenia 06.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-14 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-14 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-04 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-26 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-14 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-15 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów