HOMEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000403508
Numer REGON: 145902167
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2018-09-10
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/54136/18/814]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHOMEDECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 91 nr lokalu 500 kod pocztowy 01-002 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-09-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.10.2011 R. NOTARIUSZ MAREK KONARSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE REP. A NR 1928/20112011-11-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 28 SIERPNIA 2012 R., REP. A NR 3668/2012 PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ WOLSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ DZIAŁAJĄCEJ W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA II NR 61 LOK. 206, ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI.2012-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAŁKOWSKA2017-09-27 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2017-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ2018-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-09-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUL2018-09-10 do dziś
2. ImionaTARIQ2018-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ2018-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaALI2018-09-10 do dziś
2. ImionaMERAJ2018-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ2018-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-10 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHAH2018-09-10 do dziś
2. ImionaSYED SAQIB2018-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ2018-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-10 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUL HASAN2018-09-10 do dziś
2. ImionaSYED SALMAN2018-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ2018-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-10 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKHAN2018-09-10 do dziś
2. ImionaASIM AZIZ2018-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ2018-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-10 do dziś
7
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaASLAM2018-09-10 do dziś
2. ImionaMUHAMMAD2018-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000,00 ZŁ2018-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-09-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2011-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAŁKOWSKA2017-09-27 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2017-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-09-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-11-30 do dziś
210 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2011-11-30 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-11-30 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-11-30 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-11-30 do dziś
647 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-30 do dziś
747 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-30 do dziś
846 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-11-30 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-11-30 do dziś
1047 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-02-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.12.2012 okres 20112012-12-19 do dziś
2data złożenia 11.01.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-08 do dziś
3data złożenia 11.01.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-08 do dziś
4data złożenia 11.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-08 do dziś
5data złożenia 11.01.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120112012-12-19 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-08 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-08 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120112012-12-19 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-02-08 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-08 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-08 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów