EXCLUSIVE WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000403272
Numer REGON: 021767490
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-06-28
Sygnatura akt[RDF/304735/21/741]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021767490 NIP 89717794672011-12-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCLUSIVE WORLD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2011-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica KRAWIECKA nr domu 6 nr lokalu 4 kod pocztowy 50-148 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2013-09-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.11.2011 R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. ZAOLZIAŃSKIEJ NR 4, REP. A NR 11663/20112011-11-28 do dziś
229.03.2012 R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ TARKOWSKI & TARKOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REPERTORIUM A NR 2462/2012, ZMIENIONO § 2.2012-05-18 do dziś
319.09.2013 R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REPERTORIUM A NR 13343/2013; DODANO § 12 A.2013-10-14 do dziś
426.06.2014 R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REPERTORIUM A NR 10187/2014; ZMIENIONO: § 5 UMOWY SPÓŁKI.2014-09-11 do dziś
524.06.2015 R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ZAOLZIAŃSKA 4, REP. A NR 10383/2015; ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2015-10-20 do dziś
610.12.2018 R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 27953/2018 - ZMIENIONO § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2019-02-26 do dziś
706.11.2020 R., NOTARIUSZ JAN ANDRZEJ TARKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 26376/2020 - ZMIENIONO § 5.2020-12-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWAFFEN INVESTMENTS LTD2012-05-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY) ZŁOTYCH.2019-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-26 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKAŁECKA2019-02-26 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2019-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6.000 (SZEŚĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH.2019-02-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-02-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego2500000,00 ZŁ2019-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport12494800,00 ZŁ2011-12-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCWOJDZIŃSKI2018-06-20 do dziś
2. ImionaPIOTR2018-06-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-06-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKAŁECKA2013-01-17 do dziś
2. ImionaANNA KATARZYNA2013-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-01-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2013-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKWAŚNIEWSKA LACH2012-05-18 do dziś
2. ImionaANNA2012-05-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-05-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryJEDNOOSOBOWA (SAMODZIELNA)2012-05-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-09-11 do dziś
247 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-11 do dziś
346 34 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2014-09-11 do dziś
455 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-10-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2015-10-20 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-12-08 do dziś
370 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2020-12-08 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-12-08 do dziś
581 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2020-12-08 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2020-12-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2013 okres 17.11.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-07-22 do dziś
2data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
3data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
4data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
5data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
6data złożenia 23.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
7data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
8data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
9data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
10data złożenia 28.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego117.11.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-07-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu117.11.2011 R. - 31.12.2012 R.2013-07-22 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-21 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-23 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów