BONARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000403014
Numer REGON: 145895310
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2022-06-28
Sygnatura akt[RDF/394830/22/840]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ZWYCIĘZCÓW nr domu 42 nr lokalu 53 kod pocztowy 03-938 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.11.2011 R., REP. A NR 13974/2011 NOTARIUSZ CZESŁAWA KOŁCUN KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2011-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPLICKI2011-11-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2011-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH2011-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-11-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMOROZ2020-02-10 do dziś
2. ImionaANNA2020-02-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-02-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-02-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZAPLICKI2011-11-28 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2011-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 11 Z DRUKOWANIE GAZET2011-11-28 do dziś
231 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2011-11-28 do dziś
331 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2011-11-28 do dziś
446 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-11-28 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-11-28 do dziś
646 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2011-11-28 do dziś
746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-11-28 do dziś
847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-11-28 do dziś
958 13 Z WYDAWANIE GAZET2011-11-28 do dziś
1058 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2011-11-28 do dziś
1158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-11-28 do dziś
1218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2011-11-28 do dziś
1368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-11-28 do dziś
1468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-11-28 do dziś
1570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-11-28 do dziś
1673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-11-28 do dziś
1782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-11-28 do dziś
1882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-11-28 do dziś
1982 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2011-11-28 do dziś
2018 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2011-11-28 do dziś
2122 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-11-28 do dziś
2222 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-11-28 do dziś
2322 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-11-28 do dziś
2425 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2011-11-28 do dziś
2525 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2011-11-28 do dziś
2625 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2011-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.07.2013 okres 28.11.2011 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
2data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
3data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
4data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
5data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
6data złożenia 13.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
7data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
9data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
10data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego128.11.2011 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu128.11.2011 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-15 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów