„A.M” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000402930
Numer REGON: 590557731
Numer NIP: 7721777780
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-23
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2019-03-22
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/2606/19/182]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.M” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RADOMSZCZAŃSKI gmina RADOMSKO miejscowość RADOMSKO2011-11-23 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOMSKO ulica UL. BRZEŹNICKA nr domu 57 kod pocztowy 97-500 poczta RADOMSKO kraj POLSKA 2017-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.08.2011 R. -NOTARIUSZ MAŁGORZATA SANDALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU, REPERTORIUM A NR 2654/20112011-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2011-11-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 18 SIERPNIA 2011 R. OP PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI JAWNEJ „A.M.” OLCZYK, RESZKA, BĄKIEWICZ-SPÓŁKA JAWNA W SPÓŁKĘ „A.M” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRBIE ART. 551 KSH, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MAŁGORZATĘ SANDALEWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMSKU, REPERTORIUM A NR 2654/2011.2011-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmioty, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firma„A.M.” OLCZYK, RESZKA, BĄKIEWICZ-SPÓŁKA JAWNA2011-11-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS2011-11-23 do dziś
3. Numer w rejestrze0000103002 2011-11-23 do dziś
5. Numer REGON5905577312011-11-23 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCZYK2011-11-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ ALEKSANDER2011-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 780000,00 ZŁ2017-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRESZKA2011-11-23 do dziś
2. ImionaROBERT TOMASZ2011-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały15600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 780000,00 ZŁ2017-05-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1560000,00 ZŁ2011-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIEWLNIE NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO SPÓŁKĘ2011-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLCZYK2011-11-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ ALEKSANDER2011-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRESZKA2011-11-23 do dziś
2. ImionaROBERT TOMASZ2011-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-05-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2011-11-23 do dziś
233 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-11-23 do dziś
345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-11-23 do dziś
445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-23 do dziś
545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-23 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2011-11-23 do dziś
745 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-23 do dziś
845 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-23 do dziś
945 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH2011-11-23 do dziś
1047 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW2011-11-23 do dziś
1146 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-11-23 do dziś
1217 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY2011-11-23 do dziś
1346 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2011-11-23 do dziś
1446 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2011-11-23 do dziś
1546 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2011-11-23 do dziś
1646 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2011-11-23 do dziś
1746 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2011-11-23 do dziś
1846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-11-23 do dziś
1946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-11-23 do dziś
2046 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2011-11-23 do dziś
2146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-11-23 do dziś
2246 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2011-11-23 do dziś
2322 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-11-23 do dziś
2447 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-23 do dziś
2547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-23 do dziś
2647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-23 do dziś
2746 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-11-23 do dziś
2847 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-11-23 do dziś
2949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-11-23 do dziś
3052 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-11-23 do dziś
3152 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2011-11-23 do dziś
3252 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2011-11-23 do dziś
3352 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2011-11-23 do dziś
3422 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-11-23 do dziś
3562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-11-23 do dziś
3663 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-11-23 do dziś
3771 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-11-23 do dziś
3873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-11-23 do dziś
3978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-11-23 do dziś
4081 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2011-11-23 do dziś
4182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2011-11-23 do dziś
4282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-11-23 do dziś
4325 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2011-11-23 do dziś
4431 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2011-11-23 do dziś
4531 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2011-11-23 do dziś
4631 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2011-11-23 do dziś
4733 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 09.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
2data złożenia 23.10.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-29 do dziś
3data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-27 do dziś
4data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-27 do dziś
5data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-27 do dziś
6data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-29 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-06-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-06-27 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-27 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów