HESTIECK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000402688
Numer REGON: 080978634
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2021-02-04
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12823/20/804]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHESTIECK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-08-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI gmina SŁUBICE miejscowość SŁUBICE2011-11-21 do dziś
2. Adresmiejscowość SŁUBICE ulica TRANSPORTOWA nr domu 8 kod pocztowy 69-100 poczta SŁUBICE kraj POLSKA 2011-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki101.07.2011 R. NOTARIUSZ PRZEMYSŁAWA BAC KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUBICACH REPERTORIUM A NR 4518/20112011-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHESSE2011-11-21 do dziś
2. ImionaURLICH HERBERT2011-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ2019-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTIETZ2011-11-21 do dziś
2. ImionaCHRISTIAN2011-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ2019-08-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2011-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy195 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2011-11-21 do dziś
246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2011-11-21 do dziś
347 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-21 do dziś
482 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2011-11-21 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-11-21 do dziś
646 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2011-11-21 do dziś
746 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2011-11-21 do dziś
847 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2011-11-21 do dziś
947 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2013 okres 01.07.2011R., - 31.12.2011R.,2013-07-17 do dziś
2data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R., - 31.12.2012R.,2013-07-17 do dziś
3data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
4data złożenia 06.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
5data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
6data złożenia 31.12.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-23 do dziś
7data złożenia 31.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-23 do dziś
8data złożenia 18.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-14 do dziś
9data złożenia 29.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2011R., - 31.12.2011R.,2013-07-17 do dziś
201.01.2012R., - 31.12.2012R.,2013-07-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-23 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-23 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-14 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2011R., - 31.12.2011R.,2013-07-17 do dziś
201.01.2012R., - 31.12.2012R.,2013-07-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-14 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-01-23 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-23 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-14 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1 Z DN. 03.04.2019 R. OTWIERAJĄCA LIKWIDACJE SPÓŁKI Z DNIEM 01.05.2019 R. - NOTARIUSZ PRZEMYSŁAWA BAC, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUBICACH, REP. A NR 2995/2019 Z DN.03.04.2019 R. , 01.05.20192019-08-12 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2019-08-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoDEGORSI2019-08-12 do dziś
2. ImionaNIKOLAUS2019-08-12 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW NR 1 Z DN. 03.04.2019 R. OTWIERAJĄCA LIKWIDACJE SPÓŁKI Z DNIEM 01.05.2019 R. - NOTARIUSZ PRZEMYSŁAWA BAC, KANCELARIA NOTARIALNA W SŁUBICACH, REP. A NR 2995/2019 Z DN.03.04.2019 R. , 01.05.20192019-08-12 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-08-12 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów