FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ATT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-09-12 godz. 13:25:46
Numer KRS: 0000402265
Numer REGON: 242786616
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-17
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-06-19
Sygnatura akt[RDF/501055/23/831]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-17 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ATT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ŚWIĘTOCHŁOWICE gmina M. ŚWIĘTOCHŁOWICE miejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE2011-11-17 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIĘTOCHŁOWICE ulica NOWA nr domu 4 kod pocztowy 41-600 poczta ŚWIĘTOCHŁOWICE kraj POLSKA 2011-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105.07.2011 R., NOTARIUSZ TOMASZ ZAWADZKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, REPERTORIUM A NR 2363/2011. 25.10.2011 R., NOTARIUSZ TOMASZ ZAWADZKI, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, REPERTORIUM A NR 3819/2011.2011-11-17 do dziś
213.12.2012 R. KANCELARIA NOTARIALNA TOMASZ ZAWADZKI, 41-500 CHORZÓW, UL. GEN. H. DĄBROWSKIEGO 21/4, NOTARIUSZ TOMASZ ZAWADZKI REP. A NR 4759/2012 ZMIANA - W § 8 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI DODANO PUNKTY I), J).2013-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKAWSKA2019-01-23 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1500,00 ZŁ2019-01-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKAWSKI2021-03-24 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-03-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-03-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 500,00ZŁ2021-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-03-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKAWSKA2018-06-06 do dziś
2. ImionaJOANNA MAŁGORZATA2018-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŁUKAWSKI2018-06-06 do dziś
2. ImionaTOMASZ2018-06-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-06 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2018-06-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2011-11-17 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-11-17 do dziś
352 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2011-11-17 do dziś
445 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-17 do dziś
545 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-11-17 do dziś
645 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-11-17 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-11-17 do dziś
852 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2011-11-17 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2013-02-14 do dziś
1077 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2013-02-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.09.2012 okres 01.12.2011 - 31.12.20112012-10-04 do dziś
2data złożenia 20.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
3data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-21 do dziś
4data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
5data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
6data złożenia 15.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
7data złożenia 02.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
8data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
9data złożenia 15.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
10data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
11data złożenia 19.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-19 do dziś
12data złożenia 19.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.12.2011 - 31.12.20112012-10-04 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-21 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-19 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.12.2011 - 31.12.20112012-10-04 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-09-21 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-27 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-02 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-19 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów