GRZYBEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000400690
Numer REGON: 161433688
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-31
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-03-11
Sygnatura akt[RDF/279882/21/981]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGRZYBEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE2011-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica LEONIDA TELIGI nr domu 6 kod pocztowy 45-627 poczta OPOLE kraj POLSKA 2011-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.10.2011 R., KN. D. KUZEBSKIEJ W OPOLU, REP. A NR 6400/20112011-10-31 do dziś
225.11.2016R., NOTARIUSZ DOROTA KUZEBSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 5974/2016, ZMIENIONO §3 UST.2, §6 UST.2 LIT:B,C,F, DODANO: §3 UST: 3, §5 UST.7, §6 UST.2 LIT.I, §12 UST:3 LIT.K, 5,6, ZMIENIONO NUMERACJĘ PARAFRAFÓW2016-12-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASOŃ2011-10-31 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2011-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2011-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUZ2011-10-31 do dziś
2. ImionaNORBERT FLORIAN2011-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2011-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZMARZŁY2011-10-31 do dziś
2. ImionaROMAN PIOTR2011-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2011-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-31 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASOŃ2011-10-31 do dziś
2. ImionaHORST PAWEŁ2011-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2011-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-31 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGLIED2011-10-31 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA EWA2011-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ2011-10-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2011-10-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASOŃ2011-10-31 do dziś
2. ImionaPIOTR JAN2011-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASOŃ2011-10-31 do dziś
2. ImionaJOANNA BEATA2011-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-10-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2011-10-31 do dziś
210 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2011-10-31 do dziś
377 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2011-10-31 do dziś
401 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2011-10-31 do dziś
501 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2011-10-31 do dziś
671 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2011-10-31 do dziś
747 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-10-31 do dziś
846 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW2011-10-31 do dziś
901 27 Z UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW2011-10-31 do dziś
1046 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2016-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.03.2012 okres 13.10.2011 - 31.12.20112012-03-27 do dziś
2data złożenia 01.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-05 do dziś
3data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
4data złożenia 05.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-10 do dziś
5data złożenia 15.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-23 do dziś
6data złożenia 22.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
7data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
8data złożenia 26.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
9data złożenia 27.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
10data złożenia 11.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego113.10.2011 - 31.12.20112012-03-27 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-03-05 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu113.10.2011 - 31.12.20112012-03-27 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-03-05 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-01 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-23 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-10 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-26 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-27 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów