L-SHOP-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-24 godz. 16:30:44
Numer KRS: 0000400608
Numer REGON: 122434155
Numer NIP: 6793076796
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-11-02
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2024-06-28
Sygnatura akt[RDF/629788/24/691]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL-SHOP-TEAM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-11-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2011-11-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. OPATKOWICKA nr domu 10B kod pocztowy 30-499 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2021-06-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.10.2011 R., NOTARIUSZ PAWEŁ BLAJER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. LIMANOWSKIEGO 35/1-2, REPERTORIUM A NR 2288/2011.2011-11-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-11-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-11-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaL-SHOP-TEAM GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRAWA NIEMIECKIEGO)2011-11-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2011-11-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-11-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,00 ZŁ2011-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-11-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU.2011-11-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUKOSCHEK2011-11-02 do dziś
2. ImionaMIROSLAW2011-11-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-11-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2011-11-02 do dziś
246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2011-11-02 do dziś
346 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2011-11-02 do dziś
446 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-04-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 25.04.2012 okres 04.10.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-21 do dziś
2data złożenia 10.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-15 do dziś
3data złożenia 09.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
4data złożenia 20.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
5data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
6data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
7data złożenia 28.01.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-28 do dziś
8data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
9data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
10data złożenia 12.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
11data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
12data złożenia 17.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
13data złożenia 28.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
4OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
5OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
6OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego104.10.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-21 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-05-15 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-28 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
13OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu104.10.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-21 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-05-15 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-01-28 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-12 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
13OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów