GREENDET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000400441
Numer REGON: 145862806
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-27
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2021-10-13
Sygnatura akt[RDF/349847/21/68]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGREENDET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-01-11 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. MIŃSKA nr domu 25B nr lokalu 3 kod pocztowy 03-808 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-01-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 14.09.2011 R., SPORZĄDZONA W KANCELARII NOTARIALNEJ, AL. JEROZOLIMSKIE 99/3, 02-001 WARSZAWA, PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MONIKĘ JÓZEFCZYK-KOZŁOWSKĄ, ZASTĘPCĄ JACKA KUD -NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 6426/20112011-10-27 do dziś
221.07.2014, REPERTORIUM A NR 7320/2014, JOANNA SZESZKOWSKA NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA DĄBROWSKA NOTARIUSZ JOANNA SZESZKOWSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA 02-009 WARSZAWA, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 245 LOK. 103. ZMIANY: PARAGRAF 2, PARAGRAF 6 UST. 12014-09-16 do dziś
327.07.2015, REP A NR 2776/2015, MAGDALENA DĄBROWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA: §§ 2, 6, 7, 8.2016-01-11 do dziś
422.09.2017 R., REP. A NR 3841/2017, NOTARIUSZ MAGDALENA DĄBROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: PARAGRAF 2.2017-11-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAVILÉS RIBEIRO2016-01-11 do dziś
2. ImionaPAULO2011-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1742 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 87 100,00 PLN2016-01-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-10-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADALENA MONSANTO2016-01-11 do dziś
2. ImionaNUNO DANIEL2016-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały858 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 42 900,00 PLN2016-01-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego130000,00 ZŁ2016-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-10-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADALENA MONSANTO2016-01-11 do dziś
2. ImionaNUNO DANIEL2016-01-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-01-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-11 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaAVILÉS RIBEIRO2016-01-11 do dziś
2. ImionaPAULO2011-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2014-09-16 do dziś
210 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW2014-09-16 do dziś
310 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-09-16 do dziś
446 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2014-09-16 do dziś
547 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-16 do dziś
647 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2014-09-16 do dziś
756 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2014-09-16 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2014-09-16 do dziś
920 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2016-01-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
2data złożenia 15.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-02 do dziś
3data złożenia 15.05.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-02 do dziś
4data złożenia 15.05.2015 okres OD 14.09.2011 DO 31.12.20112015-06-02 do dziś
5data złożenia 04.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-13 do dziś
6data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
7data złożenia 15.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-29 do dziś
8data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
9data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
10data złożenia 13.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-02 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-02 do dziś
4OD 14.09.2011 DO 31.12.20112015-06-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-29 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-02 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-06-02 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-06-02 do dziś
4OD 14.09.2011 DO 31.12.20112015-06-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-29 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-28 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów