HILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-17 godz. 12:47:07
Numer KRS: 0000399272
Numer REGON: 021739306
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-14
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2019-01-11
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/45958/18/130]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHILL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2011-10-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica KRUCZA nr domu 68 nr lokalu 9 kod pocztowy 53-411 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2011-10-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.08.2011 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SĄDOWA 14/4, REPERTORIUM A NR 1597/2011.2011-10-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓZWIK2011-10-14 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2011-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały941 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.050 ZŁ (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2015-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁYSZ2011-10-14 do dziś
2. ImionaJOANNA ALICJA2011-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały353 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.650 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2015-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKŁYSZ2011-10-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ SZCZEPAN2011-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały353 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.650 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2015-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĘDZIERSKI2011-10-14 do dziś
2. ImionaADAM ŁUKASZ2011-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-10-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały353 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.650 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY SZEŚĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)2015-12-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-10-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2013-03-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-10-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKŁYSZ2012-10-04 do dziś
2. ImionaJOANNA ALICJA2012-10-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-04 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-10-04 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2011-10-14 do dziś
247 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-10-14 do dziś
347 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-10-14 do dziś
447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-10-14 do dziś
549 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2011-10-14 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-10-14 do dziś
749 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2011-10-14 do dziś
858 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2011-10-14 do dziś
958 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2011-10-14 do dziś
1058 13 Z WYDAWANIE GAZET2011-10-14 do dziś
1158 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2011-10-14 do dziś
1218 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2011-10-14 do dziś
1358 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-10-14 do dziś
1458 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2011-10-14 do dziś
1558 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2011-10-14 do dziś
1659 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-10-14 do dziś
1760 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH2011-10-14 do dziś
1860 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2011-10-14 do dziś
1961 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2011-10-14 do dziś
2061 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2011-10-14 do dziś
2161 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2011-10-14 do dziś
2261 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2011-10-14 do dziś
2318 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2011-10-14 do dziś
2462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-10-14 do dziś
2562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-10-14 do dziś
2662 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-10-14 do dziś
2762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-10-14 do dziś
2863 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-10-14 do dziś
2963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-10-14 do dziś
3063 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-14 do dziś
3168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-10-14 do dziś
3268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-10-14 do dziś
3369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-10-14 do dziś
3418 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2011-10-14 do dziś
3570 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-10-14 do dziś
3670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-10-14 do dziś
3771 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2011-10-14 do dziś
3871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-10-14 do dziś
3972 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-10-14 do dziś
4073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-10-14 do dziś
4173 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2011-10-14 do dziś
4273 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2011-10-14 do dziś
4373 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-10-14 do dziś
4473 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2011-10-14 do dziś
4532 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-14 do dziś
4673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-10-14 do dziś
4774 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-10-14 do dziś
4874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-14 do dziś
4977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-10-14 do dziś
5077 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2011-10-14 do dziś
5178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2011-10-14 do dziś
5278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2011-10-14 do dziś
5378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2011-10-14 do dziś
5482 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-10-14 do dziś
5582 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-10-14 do dziś
5633 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-10-14 do dziś
5785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-10-14 do dziś
5895 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-10-14 do dziś
5943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-10-14 do dziś
6046 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2011-10-14 do dziś
6146 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2011-10-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.06.2014 okres OD 14.10.2011 DO 31.12.20122014-08-19 do dziś
2data złożenia 05.10.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-22 do dziś
3data złożenia 05.10.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
4data złożenia 22.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 14.10.2011 DO 31.12.20122014-08-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 14.10.2011 DO 31.12.20122014-08-19 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-22 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów