HITECH EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000398728
Numer REGON: 301940701
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-10-12
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-09-24
Sygnatura akt[RDF/333435/21/533]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-10-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHITECH EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-03-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-10-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-10-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-03-14 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. KS. LEONA MISZEWSKIEGO nr domu 3 nr lokalu 2 kod pocztowy 80-239 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki104.04.2011 R., NOTARIUSZ JUSTYNA BLANDZI, KANCELARIA NOTARIALNA JUSTYNA BLANDZI, DANIEL WŁODZIMIERZ FOLWARSKI S.C. W POZNANIU PRZY UL. 23 LUTEGO 21/3, REP. A NR 2861/2011.2011-10-12 do dziś
222.06.2018 R., NOTARIUSZ KAROL ALEKSANDROWICZ KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. JAŚKOWA DOLINA 132/16, 80-286 GDAŃSK, REP. A NR 4386/2018, ZMIENIONO: § 1, § 2, § 6 UST. 1, § 7 I § 8. DODANO W § 13 PKT K).2019-03-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-10-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-10-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIRKOWSKA2019-03-14 do dziś
2. ImionaBOŻENA MARIA2019-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.000 ZŁ2019-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALKIEWICZ2019-03-14 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN GRZEGORZ2019-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.000 ZŁ2019-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUSARZEWSKI2019-03-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MAREK2019-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 64.000 ZŁ2019-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK2019-03-14 do dziś
2. ImionaBOGDAN2019-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.000 ZŁ2019-03-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-03-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego160000,00 ZŁ2019-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-10-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.2011-10-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALKIEWICZ2019-03-14 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN GRZEGORZ2019-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-03-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-10-12 do dziś
258 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2011-10-12 do dziś
363 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-10-12 do dziś
426 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2011-10-12 do dziś
570 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-10-12 do dziś
672 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2011-10-12 do dziś
773 1 REKLAMA2011-10-12 do dziś
877 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-10-12 do dziś
977 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2011-10-12 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2019-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 01.07.2016 okres OD 04.04.2011 DO 31.12.20112016-07-13 do dziś
2data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-13 do dziś
3data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-13 do dziś
4data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-13 do dziś
5data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
6data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
7data złożenia 08.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-13 do dziś
8data złożenia 27.04.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-27 do dziś
9data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-24 do dziś
10data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 04.04.2011 DO 31.12.20112016-07-13 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-13 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-13 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-13 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-27 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-09-24 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów