INTEGRASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000397480
Numer REGON: 145805240
Numer NIP: 5342481614
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-28
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-01-03
Sygnatura akt[RDF/464392/23/424]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTEGRASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina ŻABIA WOLA miejscowość HUTA ŻABIOWOLSKA2019-01-25 do dziś
2. Adresmiejscowość HUTA ŻABIOWOLSKA ulica UL. CEDROWA nr domu 7 kod pocztowy 96-321 poczta ŻABIA WOLA kraj POLSKA 2019-01-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki120.05.2011 R. REP. A NR 3782/2011, NOTARIUSZ HENRYK ŻUCZEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ UL. HUBALA 7 LOK 6, 05-803 PRUSZKÓW.2011-09-28 do dziś
209.10.2017R. NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWICZ REP. A NR 3884/2017 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE NOTARIUSZ MICHAŁ ŁUKASZEWICZ ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI, UCHWALENIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO2017-12-13 do dziś
307.11.2018., REP. A NR 2392/2018, NOTARIUSZ EWA ŁOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W MSZCZONOWIE, ZMIANA § 3 UST. 1, § 7, § 16 UST. 1.2019-01-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2011-09-28 do dziś
LIS2022-01-17 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2011-09-28 do dziś
PAWEŁ PIOTR2022-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2022-01-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2022-01-17 do dziś
2. ImionaBOŻENA2022-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000 ZŁOTYCH2022-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2017-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2017-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2011-09-28 do dziś
2. ImionaPAWEŁ PIOTR2011-09-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-09-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2011-09-28 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-09-28 do dziś
362 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-09-28 do dziś
426 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2011-09-28 do dziś
562 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-09-28 do dziś
680 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2011-09-28 do dziś
726 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-09-28 do dziś
826 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2011-09-28 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-09-28 do dziś
1062 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2016-10-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.11.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-29 do dziś
2data złożenia 29.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-29 do dziś
3data złożenia 30.11.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-30 do dziś
4data złożenia 30.11.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-30 do dziś
5data złożenia 30.11.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-30 do dziś
6data złożenia 30.11.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-11-30 do dziś
7data złożenia 30.11.2018 okres OD 28.09.2011 DO 31.12.20112018-11-30 do dziś
8data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9data złożenia 25.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-25 do dziś
10data złożenia 30.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
11data złożenia 03.01.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-30 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-11-30 do dziś
7OD 28.09.2011 DO 31.12.20112018-11-30 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-25 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-30 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-01-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-29 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-29 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-11-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-11-30 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-11-30 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-11-30 do dziś
7OD 28.09.2011 DO 31.12.20112018-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów