ENEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-10 godz. 17:09:44
Numer KRS: 0000397306
Numer REGON: 145821523
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-27
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2021-10-15
Sygnatura akt[RDF/352883/21/813]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BELWEDERSKA nr domu 20 nr lokalu 22 kod pocztowy 00-762 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-05-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuENEPOL SP. Z O.O. - ODDZIAŁ2012-10-10 do dziś
2. Siedzibakraj BUŁGARIA województwo OKRĘG STOŁECZNY SOFIA powiat ——- gmina GMINA STOŁECZNA SOFIA miejscowość SOFIA2012-10-10 do dziś
3. Adresmiejscowość SOFIA ulica DIMITAR HADZIKOTSEV nr domu 52-54 nr lokalu 1 kod pocztowy 1164 poczta SOFIA kraj BUŁGARIA 2012-10-10 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 20 LIPCA 2011 R., REPERTORIUM A NR 6540/2011, EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA UL. SZARA 14 LOK. NR 15, 00-420 WARSZAWA.2011-09-27 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.02.2012 (REP. A NR 1277/2012) ASESOR NOTARIALNY EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA, ZASTĘPCA DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. SZARA 14 LOK.15 ZMIANA: § 1, § 17, § 162012-02-28 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.09.2012, REP. A NR 7910/2012 W KANCELARII NOTARIALNEJ DANUTA KOSIM - KRUSZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA S.C. W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 15 § 2 UST. 2 § 272012-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁYGA2012-01-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TADEUSZ2012-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.000 ZŁOTYCH2012-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-01-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGEMBARZEWSKI2012-05-11 do dziś
2. ImionaOLAF GRZEGORZ2012-05-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-05-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.000 ZŁOTYCH2012-05-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-05-11 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMADU INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2017-02-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2221783642017-02-13 do dziś
4. Numer KRS0000527920 2017-02-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20 000 ZŁ2017-02-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-02-13 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZEWSKI2019-09-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-09-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały360 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000,00 ZŁ2019-09-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-09-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2012-10-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARCZEWSKI2012-10-10 do dziś
2. ImionaTOMASZ BRONISŁAW2012-10-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-10-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-10-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-10-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁYGA2012-01-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TADEUSZ2012-01-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-01-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-01-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2011-09-27 do dziś
252 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2011-09-27 do dziś
352 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2011-09-27 do dziś
438 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW2011-09-27 do dziś
538 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-09-27 do dziś
643 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-09-27 do dziś
746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-09-27 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-09-27 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-09-27 do dziś
1035 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-10-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2013 okres 01.09.2011 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
2data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
3data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
4data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
5data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
6data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7data złożenia 05.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
8data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
9data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.09.2011 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-05 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.09.2011 - 31.12.20122013-09-05 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-01 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów