„AQUA PARTNER WORD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000397138
Numer REGON: 021723765
Numer NIP: 8851635139
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-23
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2024-04-25
Sygnatura akt[RDF/598603/24/995]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUA PARTNER WORD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-23 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina NOWA RUDA miejscowość NOWA RUDA2016-11-10 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWA RUDA ulica UL. JAWORNIK nr domu 29 kod pocztowy 57-401 poczta NOWA RUDA kraj POLSKA 2016-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 WRZEŚNIA 2011 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W NOWEJ RUDZIE NOTARIUSZA PIOTRA WŁODKA, PRZEZ NOTARIUSZA EMERYTOWANEGO MGR STANISŁAWĘ WŁODEK, NOWA RUDA UL. ARMII KRAJOWEJ 14, REP. AKT NR 4991/2011. AKT NOTARIALNY Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2011 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W NOWEJ RUDZIE PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA WŁODKA REP. AKT NR 5394/2011 PROTOKÓŁ PROSTUJĄCY NIEDOKŁADNOŚĆ W NUMERACJI ROZDZIAŁÓW W AKCIE NOTARIALNYM -AKCIE ZAŁOŻYCIELSKIM SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY REP. AKT NR 5399/2011 Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2011 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W NOWEJ RUDZIE PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA WŁODKA, W § 7 WYKREŚLONO PKT 4, W ZWIĄZKU Z CZYM § 7 OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE, W § 15 DOKONANO ZMIANY UST. 4.2011-09-23 do dziś
230.08.2013 R. REPRTORIUM A NR 4577/2013, NOTARIUSZ PIOTR WŁODEK, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWEJ RUDZIE, UL. ARMII KRAJOWEJ 14; ZMIENIONO: § 3, W § 17 UST. 4; DODANO: W § 10 UST. 4. 03.01.2014 R. REPRTORIUM A NR 23/2014, NOTARIUSZ PIOTR WŁODEK, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWEJ RUDZIE, UL. ARMII KRAJOWEJ 14; ZMIENIONO: W § 10 UST. 4, W § 17 UST. 4;2014-01-17 do dziś
302.10.2015R. REP. A NR 5673/2015 KN P. WŁODEK W NOWEJ RUDZIE, ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI2016-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYSZKA2016-11-10 do dziś
2. ImionaMARIA2016-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały7 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.500,00 ZŁ (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)2017-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYSZKA2016-11-10 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAW2016-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET ZŁOTYCH)2017-12-07 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-11-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-09-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYSZKA2016-11-10 do dziś
2. ImionaMARIA2016-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-11-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-11-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKARCZEWSKA2017-12-07 do dziś
2. ImionaMARIOLA2017-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-12-07 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2017-12-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy193 11 Z ZARZĄDZANIE I EKSPLOATACJA OBIEKTÓW SPORTOWYCH, HOTEKOWYCH, REKREACYJNYCH2011-09-23 do dziś
273 11 Z ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMY, MARKETINGU I PROMOCJI2011-09-23 do dziś
393 11 Z ORGANIZOWANIE IMPREZ SPORTOWYCH, REKREACYJNYCH, TURYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH2011-09-23 do dziś
493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, TURYSTYKĄ, REKREACJĄ I EDUKACJĄ2011-09-23 do dziś
502 30 Z SKUP I PRZETWARZANIE RUNA LEŚNEGO, W TYM ZIÓŁ2011-09-23 do dziś
656 10 A ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO GASTRONOMICZNYCH2011-09-23 do dziś
741 20 Z ŚWIADCZENIE USŁUG BUDOWLANYCH I REMONTOWYCH2011-09-23 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2024-04-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.08.2012 okres 26.09.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-05 do dziś
2data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 R. -31.12.2012 R.2014-01-17 do dziś
3data złożenia 16.04.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-16 do dziś
4data złożenia 16.04.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-16 do dziś
5data złożenia 16.04.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-16 do dziś
6data złożenia 16.04.2018 okres OD 01.01.2016 DO 01.12.20162018-04-16 do dziś
7data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8data złożenia 09.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
9data złożenia 10.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-10 do dziś
10data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
11data złożenia 03.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-03 do dziś
12data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
13data złożenia 29.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
14data złożenia 25.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.09.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-05 do dziś
201.01.2012 R.-31.12.2012 R.2014-01-17 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-16 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-16 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-16 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 01.12.20162018-04-16 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-03 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
12OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-29 do dziś
13OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.09.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-05 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-04-16 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-04-16 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-04-16 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 01.12.20162018-04-16 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów