ISP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000397072
Numer REGON: 122408519
Numer NIP: 6762448742
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-06-14
Sygnatura akt[RDF/498508/23/425]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaISP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-11-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WOLSKA nr domu 88 kod pocztowy 01-141 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki130.12.2010 R. NOTARIUSZ AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REPERTORIUM A NR 9750/2010 AKT ZAŁOŻYCIELSKI 04.08.2011 R. NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REPERTORIUM A NR 6882/2011 -ZMIANA § 28 UST. 1 30.08.2011 R. NOTARIUSZ ROBERT LUDŹMIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REPERTORIUM A NR 7524/2011 -ZMIANA § 28 UST. 12011-09-26 do dziś
216.11.2011 R., NOTARIUSZ RAFAŁ GĄSIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK, ROBERT BŁASZCZAK, RAFAŁ GĄSIEWSKI SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 19281/2011 ZMIANA: § 1, § 4, § 9.1, § 10.1, § 11 UMOWY SPÓŁKI2011-11-30 do dziś
308.12.2011 R., REP. A NR 20441/2011 RAFAŁ GĄSIEWSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA § 21 UST. 22011-12-23 do dziś
422-11-2012 R., REPERTORIUM A NR 17713/2012, ASESOR NOTARIALNY MARCIN MIERZWA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA RAFAŁA GĄSIEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK ROBERT BŁASZCZAK RAFAŁ GĄSIEWSKI NOTARIUSZE S.C. W WARSZAWIE PRZY UL. DŁUGIEJ NR 31, ZMIANA § 9.1 UMOWY SPÓŁKI2012-11-29 do dziś
515.06.2018 R., REP. A NR. 6615/2018, NOTARIUSZ ARTUR KOZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §1, §16, ORAZ §20 UMOWY SPÓŁKI2018-07-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAX FUND CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3613977852018-10-17 do dziś
4. Numer KRS0000555461 2018-10-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały332.228 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.611.400,00 ZŁ2018-10-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-10-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego16611400,00 ZŁ2011-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport116606400,00 ZŁ2011-11-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ.2011-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUROWIAK2020-07-01 do dziś
2. ImionaJOLANTA2020-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIN2018-10-17 do dziś
2. ImionaMAREK2018-10-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-10-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-10-17 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEPOWICZ2018-04-18 do dziś
2. ImionaMAREK2018-04-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-04-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-11-30 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-11-30 do dziś
346 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-11-30 do dziś
446 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2011-11-30 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-11-30 do dziś
662 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2011-11-30 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-11-30 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-11-30 do dziś
977 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-11-30 do dziś
1077 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2015-09-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.03.2012 okres 01.12.2010 R. -30.11.2011 R.2012-04-06 do dziś
2data złożenia 18.06.2013 okres 01.12.2011 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
3data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
4data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
5data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
6data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-29 do dziś
7data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
11data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
12data złożenia 20.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
13data złożenia 22.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
14data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.12.2010 R. -30.11.2011 R.2012-04-06 do dziś
201.12.2011 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-29 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.12.2010 R. -30.11.2011 R.2012-04-06 do dziś
201.12.2011 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-18 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-29 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-22 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów