ARPI AVIATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000396983
Numer REGON: 145720242
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-04-28
Sygnatura akt[RDF/288988/21/437]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 145720242 NIP 70103144132012-02-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARPI AVIATION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2020-11-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-09-26 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WIERTNICZA nr domu 165 kod pocztowy 02-952 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 01.08.2011 R., REPERTORIUM A NR 4127/2011, KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA SKOCZYŃSKA-SOROKO, UL. LĄDOWA 1/3 M.6, 00-759 WARSZAWA.2011-09-26 do dziś
223.12.2011 R., REPERTORIUM A NR 7483/2011, ASESOR NOTARIALNY KRYSTIAN SOROKO, ZASTĘPCA NOTARIUSZA BARBARY SKOCZYŃSKIEJ-SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA UL. LĄDOWA 1/3 LOK.6, 00-759 WARSZAWA, ZMIANA: § 2, § 7.2012-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaARPI SERVICE AS2020-12-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2012-02-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-02-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2012-02-03 do dziś
263 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2012-02-03 do dziś
369 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2012-02-03 do dziś
470 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2012-02-03 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2012-02-03 do dziś
678 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2012-02-03 do dziś
782 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2012-02-03 do dziś
885 EDUKACJA2012-02-03 do dziś
990 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2012-02-03 do dziś
1078 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.06.2013 okres 01.08.2011 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
2data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
3data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
4data złożenia 03.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
5data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
6data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
7data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9data złożenia 04.12.2020 okres OD 01.01.2020 DO 28.09.20202020-12-04 do dziś
10data złożenia 28.04.2021 okres OD 29.09.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.08.2011 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 28.09.20202020-12-04 do dziś
10OD 29.09.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.08.2011 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-20 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 28.09.20202020-12-04 do dziś
10OD 29.09.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2020 R. W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI (REP. A 5131/2020), NOTARIUSZ KRYSTIAN SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA KRYSTIAN SOROKO, UL. LĄDOWA 1/3 LOK. 6, 00-759 WARSZAWA,2020-11-17 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówDO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST LIKWIDATOR SAMODZIELNIE.2020-11-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoPREJSNAR2020-11-17 do dziś
2. ImionaJAN TADEUSZ2020-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-17 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2020 R. W PRZEDMIOCIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI (REP. A 5131/2020), NOTARIUSZ KRYSTIAN SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA KRYSTIAN SOROKO, UL. LĄDOWA 1/3 LOK. 6, 00-759 WARSZAWA,2020-11-17 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2020-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów