EMS OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000396015
Numer REGON: 242746717
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-26
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-12-08
Sygnatura akt[RDF/363697/21/737]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 242746717 NIP 95427326842011-12-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEMS OFFICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?TAK2011-09-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2011-09-26 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica KRASIŃSKIEGO nr domu 24 kod pocztowy 40-019 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2011-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 26 LIPCA 2011 R. SPORZĄDZONA PRZED ASESOREM NOTARIALNYM WOJCIECHEM WYSOWSKIM, ZASTĘPUJĄCYM NOTARIUSZA WOJCIECHA MICHALEWICZA W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. DĄBRÓWKI 15/1, REPERTORIUM A NR 4488/20112011-09-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWIARSKA2011-09-26 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2011-09-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ2011-09-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2011-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-09-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWIARSKI2011-12-09 do dziś
2. ImionaMARCIN RAFAŁ2011-12-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-12-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-12-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2011-09-26 do dziś
246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-09-26 do dziś
346 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2011-09-26 do dziś
446 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2011-09-26 do dziś
546 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2011-09-26 do dziś
646 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2011-09-26 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-09-26 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-09-26 do dziś
963 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-09-26 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-09-26 do dziś
1173 11 D DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-09-26 do dziś
1231 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2011-09-26 do dziś
1373 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-09-26 do dziś
1473 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2011-09-26 do dziś
1574 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-09-26 do dziś
1674 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2011-09-26 do dziś
1777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-09-26 do dziś
1877 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2011-09-26 do dziś
1981 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-09-26 do dziś
2082 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-09-26 do dziś
2182 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA2011-09-26 do dziś
2282 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2011-09-26 do dziś
2331 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH2011-09-26 do dziś
2482 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2011-09-26 do dziś
2595 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-09-26 do dziś
2633 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-09-26 do dziś
2733 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-09-26 do dziś
2843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-09-26 do dziś
2946 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2011-09-26 do dziś
3046 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2011-09-26 do dziś
3146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2011-09-26 do dziś
3226 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-09-26 do dziś
3326 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2011-09-26 do dziś
3441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-09-26 do dziś
3526 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2011-09-26 do dziś
3652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2011-09-26 do dziś
3768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-09-26 do dziś
3871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-09-26 do dziś
3973 1 REKLAMA2011-09-26 do dziś
4082 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-09-26 do dziś
4182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-09-26 do dziś
4225 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2011-09-26 do dziś
4343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-09-26 do dziś
4449 50 B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-09-26 do dziś
4571 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-09-26 do dziś
4646 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2011-09-26 do dziś
4743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-09-26 do dziś
4846 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2011-09-26 do dziś
4946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-09-26 do dziś
5047 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-26 do dziś
5147 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-26 do dziś
5285 59 B POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-09-26 do dziś
5347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-26 do dziś
5447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-26 do dziś
5547 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-09-26 do dziś
5671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-09-26 do dziś
5773 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-09-26 do dziś
5846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-09-26 do dziś
5949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-09-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.10.2017 okres OD 26.07.2011 DO 31.12.20122017-10-24 do dziś
2data złożenia 12.10.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-24 do dziś
3data złożenia 12.10.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-24 do dziś
4data złożenia 12.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-24 do dziś
5data złożenia 12.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
6data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
7data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
8data złożenia 10.11.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-10 do dziś
9data złożenia 08.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 26.07.2011 DO 31.12.20122017-10-24 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-24 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-11 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-10 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 26.07.2011 DO 31.12.20122017-10-24 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-24 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-24 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-24 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-24 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-11-10 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2011-11-022011-12-09 do dziś