CUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000395801
Numer REGON: 341168468
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2022-10-25
Sygnatura akt[RDF/454864/22/446]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2022-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. TORUŃ gmina M. TORUŃ miejscowość TORUŃ2011-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica GRUDZIĄDZKA nr domu 107 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2013-02-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.08.2011 R.; REP. A NR 4736/2011; NOTARIUSZ ŁUKASZ CHWIAŁKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. ŁAZIENNA 32 UMOWA SPÓŁKI.2011-09-09 do dziś
207.02.2013 R.; REP. A NR 479/2013; NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIANA § 1, § 12.2013-02-26 do dziś
321.04.2022 R., REP. A NR 3053/2022, NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. PLAC RAPACKIEGO NR 2, ZMIANA § 1 UMOWY SPÓŁKI.2022-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYLIŃSKI2011-09-09 do dziś
2. ImionaJACEK2011-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1950,00 ZŁ2011-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZWALSKI2011-09-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ JERZY2011-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIALÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1950,00 ZŁ2011-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-09 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2011-09-09 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2011-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały22 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1100,00 ZŁ2011-09-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2014-01-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCZWALSKI2013-02-26 do dziś
2. ImionaMACIEJ JERZY2013-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBYLIŃSKI2013-02-26 do dziś
2. ImionaJACEK2013-02-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-02-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-02-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-02-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2011-09-09 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2011-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2022-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŁOBOCKA2014-12-17 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2014-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-12-17 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2014-12-17 do dziś
21. NazwiskoROZMAN2021-09-02 do dziś
2. ImionaALEKSANDER JAKUB2021-09-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-09-02 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2021-09-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-09-09 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-09-09 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-09-09 do dziś
496 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-09-09 do dziś
565 11 Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE2011-09-09 do dziś
665 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE2011-09-09 do dziś
766 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI2011-09-09 do dziś
866 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2011-09-09 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2022-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2012 okres 09.09.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
2data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
3data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
4data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
5data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
6data złożenia 12.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
7data złożenia 11.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-11 do dziś
8data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
12data złożenia 14.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
13data złożenia 25.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
14data złożenia 25.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
5OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego109.09.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu109.09.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-27 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-26 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-04 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-29 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów