„BUKOWA-INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000395089
Numer REGON: 080831581
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-09-01
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2021-04-30
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4489/21/870]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUKOWA-INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2021-04-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-09-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-09-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2011-09-01 do dziś
2. Adresmiejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica BOROWSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2011-09-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.08.2011 R. NOTARIUSZ ROMUALDA RADZIEJEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REPERTORIUM A, NR 8456/2011.2011-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-09-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-09-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWSKA2011-09-01 do dziś
2. ImionaHALINA2011-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600,00 ZŁ2011-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTACHOWSKI2011-09-01 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ANTONI2011-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650,00 ZŁ2011-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-01 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOLAK2011-09-01 do dziś
2. ImionaANNA2011-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ2011-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-01 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROCKI2011-09-01 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ ANDRZEJ2011-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ2011-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-01 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2011-09-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JÓZEF2011-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600,00 ZŁ2011-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-01 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWIK2011-09-01 do dziś
2. ImionaRYSZARD2011-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650,00 ZŁ2011-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-09-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoNOWIK2011-09-01 do dziś
2. ImionaRYSZARD2011-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-09-01 do dziś
21. NazwiskoSTACHOWSKA2011-09-01 do dziś
2. ImionaHALINA2011-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-09-01 do dziś
31. NazwiskoNAWROCKI2011-09-01 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ2011-09-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-09-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-09-01 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-09-01 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-09-01 do dziś
343 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-09-01 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-09-01 do dziś
543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-09-01 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-09-01 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-09-01 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-09-01 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-09-01 do dziś
1041 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2021-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 19.03.2021R. - NOTARIUSZ ROMUALDA RADZIEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REP. A NR 1842/2021,2021-04-30 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATORA JEDNOOSOBOWO2021-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoSOLAK2021-04-30 do dziś
2. ImionaRYSZARD TADEUSZ2021-04-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-30 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 19.03.2021R. - NOTARIUSZ ROMUALDA RADZIEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WLKP., REP. A NR 1842/2021,2021-04-30 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2021-04-30 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów