BURHENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000394829
Numer REGON: 221507966
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-30
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2020-09-11
Sygnatura akt[RDF/238555/20/935]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBURHENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat KARTUSKI gmina PRZODKOWO miejscowość PRZODKOWO2011-08-30 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZODKOWO ulica UL. TOPOLOWA nr domu 47 kod pocztowy 83-304 poczta PRZODKOWO kraj POLSKA 2019-02-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuBURHENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W PRZODKOWIE - ODDZIAŁ W POTĘGOWIE2015-12-08 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat SŁUPSKI gmina POTĘGOWO miejscowość POTĘGOWO2015-12-08 do dziś
3. Adresmiejscowość POTĘGOWO ulica UL. KOŚCIUSZKI nr domu 10 kod pocztowy 76-230 poczta POTĘGOWO kraj POLSKA 2015-12-08 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119,.08.2011, NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. KARTUSKIEJ 5, REP. A NR 5021/20112011-08-30 do dziś
2AKT NOTARIALNY 21.02.2017, REPERTORIUM A NR 1893/2017, NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. KARTUSKIEJ 5, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I ZASTĄPIENIE JEJ NOWYM TEKSTEM UMOWY SPÓŁKI.2017-03-13 do dziś
317.06.2019, REPERTORIUM A NR 3995/2019, NOTARIUSZ CEZARY PIETRASIK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU UL. KARTUSKA 5, PAR. 9 UST.3, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI.2019-10-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-08-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUREN2011-08-30 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA JOANNA2011-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały570 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 57.000,00 ZŁ2018-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAN BURHÉN MÖBLER AKTIEBOLAG2015-02-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.000,00 ZŁ2015-02-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-02-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2018-11-28 do dziś
2. ImionaARTUR PIOTR2018-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ2018-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-11-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-08-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-08-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: A. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), A W PRZYPADKU CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)- PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. B. CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.2019-10-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAWORSKI2020-01-03 do dziś
2. ImionaARTUR PIOTR2020-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUREN2018-03-07 do dziś
2. ImionaDAN FOLKE2018-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-03-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2018-03-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-03-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUREN2011-08-30 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA JOANNA2011-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy131 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2015-01-07 do dziś
282 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-01-07 do dziś
346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2015-01-07 do dziś
446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2015-01-07 do dziś
546 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-01-07 do dziś
647 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-01-07 do dziś
777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2015-01-07 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-01-07 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-01-07 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2013 okres 01.10.2011 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
2data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
3data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
4data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
5data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
6data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
8data złożenia 11.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2011 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2011 - 31.12.20122013-08-27 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów