SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ISKRA” W BISZCZY

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000394351
Numer REGON: 950207040
Numer NIP: 9181723869
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-24
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2023-10-09
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/22951/23/82]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁDZIELNIA2011-08-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 950207040 NIP 91817238692011-08-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ISKRA” W BISZCZY2011-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze 9/95 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU WYDZIAŁ GOSPODARCZY2011-08-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIŁGORAJSKI gmina BISZCZA miejscowość BISZCZA2011-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość BISZCZA nr lokalu 90 kod pocztowy 23-425 poczta BISZCZA kraj POLSKA 2011-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu109.12.1994 R.2011-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-08-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2011-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŁOŚ2023-10-09 do dziś
2. ImionaWIOLETTA2023-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-10-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-09 do dziś
21. NazwiskoBUCIOR2023-10-09 do dziś
2. ImionaBEATA2023-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2023-10-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-09 do dziś
31. NazwiskoJĘDRUCH2023-10-09 do dziś
2. ImionaADAM2023-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-10-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2023-10-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-10-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2023-10-09 do dziś
2. ImionaDANUTA2023-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSURMACZ2023-10-09 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2023-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKAL2023-10-09 do dziś
2. ImionaHALINA2023-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaTATAR2023-10-09 do dziś
2. ImionaEDWARD2023-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSULARZ2023-10-09 do dziś
2. ImionaBOGDAN2023-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-09 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPASIECZNY2023-10-09 do dziś
2. ImionaPIOTR2023-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-09 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaPROŃ2023-10-09 do dziś
2. ImionaJOLANTA2023-10-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z EKSPLOATACJA ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W ZAKRESIE SUBSTANCJI MIESZKANIOWEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA, URZĄDZEŃ WODNO-KANALIZACYJNYCH, KOTŁOWNI, URZ. ELEKTRYCZNYCH2011-08-24 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 19.04.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-05-10 do dziś
2data złożenia 19.04.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-05-10 do dziś
3data złożenia 19.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-10 do dziś
4data złożenia 26.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-06 do dziś
5data złożenia 26.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-06 do dziś
6data złożenia 22.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-22 do dziś
7data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
8data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
9data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
10data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
11data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-05-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-05-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-22 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
10OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-05-10 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-05-10 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-10 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-06 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-06 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-22 do dziś
7OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-26 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów