ENERGERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000393647
Numer REGON: 241990220
Numer NIP: 6252440061
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-17
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-10-05
Sygnatura akt[RDF/342119/21/465]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 241990220 NIP 62524400612012-07-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-17 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BĘDZIŃSKI gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN2016-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość BĘDZIN ulica MAŁOBĄDZKA nr domu 101 kod pocztowy 42-500 poczta BĘDZIN kraj POLSKA 2016-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114 CZERWCA 2011 R. NOTARIUSZ AGATA ŁAKOTA-GĄTARZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH PRZY UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH NUMER 6, REPERTORIUM A NUMER 4053/20112011-08-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-08-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻKIEWICZ2011-08-17 do dziś
2. ImionaPIOTR WITOLD2011-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały139 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 139.000 ZŁ2020-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻKIEWICZ2020-10-08 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ANITA2020-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000 ZŁ2020-10-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-10-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego165000,00 ZŁ2016-09-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport199000,00 ZŁ2011-08-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-08-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)2011-08-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻKIEWICZ2011-08-17 do dziś
2. ImionaPIOTR WITOLD2011-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-08-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZYŻKIEWICZ2011-08-17 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA ANITA2011-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-08-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy123 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2011-08-17 do dziś
268 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-08-17 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-08-17 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-08-17 do dziś
569 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2011-08-17 do dziś
669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2011-08-17 do dziś
770 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-08-17 do dziś
870 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2011-08-17 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-08-17 do dziś
1071 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-08-17 do dziś
1171 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-08-17 do dziś
1223 62 PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2011-08-17 do dziś
1371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-08-17 do dziś
1477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-08-17 do dziś
1577 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-08-17 do dziś
1677 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2011-08-17 do dziś
1777 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2011-08-17 do dziś
1877 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH2011-08-17 do dziś
1977 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2011-08-17 do dziś
2085 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI2011-08-17 do dziś
2145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2011-08-17 do dziś
2246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-08-17 do dziś
2346 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2011-08-17 do dziś
2446 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2011-08-17 do dziś
2547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2011-08-17 do dziś
2664 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-08-17 do dziś
2768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-08-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2012 okres 14.06.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
2data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
3data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
4data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
5data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
6data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
7data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8data złożenia 16.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
10data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.06.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-16 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.06.2011 -31.12.20112012-07-26 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów