METSÄ GROUP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000393275
Numer REGON: 144418162
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-11
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-06-24
Sygnatura akt[RDF/393164/22/121]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaMETSÄ GROUP SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-11 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2019-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica UL. JANA HEWELIUSZA nr domu 18 kod pocztowy 80-890 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2019-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.07.2011 R., REP.A NR 6517/2011, SPORZĄDZONY PRZEZ EWELINĘ STYGAR-JAROSIŃSKĄ, ASESORA NOTARIALNEGO, ZASTĘPCĘ DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ PRZY UL. SZAREJ 14/152011-08-11 do dziś
223.01.2012 R., REP. A NR 633/2012 SPORZĄDZONY PRZEZ EWELINĘ STYGAR-JAROSIŃSKĄ, ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE § 4 UST. 1, § 12 UST. 3 I UST. 62012-02-28 do dziś
327.04.2012 R., REP. A NR 3686/2012, EWELINA STYGAR-JAROSIŃSKA ASESOR NOTARIALNY ZASTĘPCA DANUTY KOSIM-KRUSZEWSKIEJ NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. SZAREJ 14 LOK. 15. § 2 PKT 1 I 2.2012-05-29 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.07.2012 ROKU, REPERTORIUM A NR 1285/2012, SPORZĄDZONY PRZEZ MILENĘ STEMPIEŃ-JACHOWICZ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ALEI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ NUMER 57 LOKAL 1 ZMIANIE ULEGŁ PARAGRAF 12 USTĘP 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2012-07-31 do dziś
5AKT NOTARIALNY Z 30.11.2012 R., REP. A NR 5907/2012, SPORZĄDZONY PRZEZ MARIUSZA SOCZYŃSKIEGO - NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ W WARSZAWIE PRZY UL. RZYMOWSKIEGO 34, ZMIENIONO § 2 UST. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2012-12-12 do dziś
6PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z 27.03.2020 R., REP. A NR 740/2020 EWA BOROŃ, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA ANNA NALEZEK-BRONKOWSKA EWA BOROŃ S.C., UL. LWOWSKA 7/5 (00-660 WARSZAWA), ZMIANA §5 UST. 5, §5 UST. 6, §5 UST. 8, §6 UST. 2, §12 UST. 3, §12 UST. 6 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO, W §12 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO PO UST. 7 DODANIE NOWYCH USTĘPÓW OD UST. 8 DO UST. 20 ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO.2020-04-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-11 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-08-11 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMETSÄLIITTO OSUUSKUNTA2012-02-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały167.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.355.000,00 ZŁOTYCH2013-10-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-02-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8355000,00 ZŁ2013-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-08-11 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DOWOLNYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2020-04-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSALMIO2021-12-06 do dziś
2. ImionaLEENA SINIKKA2022-05-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAKALA2012-02-28 do dziś
2. ImionaVESA-PEKKA2012-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2012-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoFILIPIONEK2016-11-18 do dziś
2. ImionaPAULINA JOLANTA2016-11-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-11-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM2016-11-18 do dziś
21. NazwiskoTANTTU2018-03-20 do dziś
2. ImionaSIMO2018-03-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-03-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM2018-03-20 do dziś
31. NazwiskoLYYTIKÄINEN ISONEN2019-11-29 do dziś
2. ImionaREETTA2019-11-29 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM2019-11-29 do dziś
41. NazwiskoMAĆKOWSKA2022-05-06 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2022-05-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-05-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM2022-05-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-02-28 do dziś
266 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2012-02-28 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2016-11-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-11-18 do dziś
266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-11-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 11.04.2013 okres 19.07.2011 - 31.12.20122013-05-07 do dziś
2data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-17 do dziś
3data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
4data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
5data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
6data złożenia 11.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-20 do dziś
7data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
8data złożenia 15.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
9data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
10data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-20 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.07.2011 - 31.12.20122013-05-07 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-20 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.07.2011 - 31.12.20122013-05-07 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-30 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-20 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-15 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów