A.D.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000392939
Numer REGON: 143428589
Numer NIP: 5213611204
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-05
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2021-07-28
Sygnatura akt[RDF/320392/21/14]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.D.S. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-08-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NIEDŹWIEDZIA nr domu 32 nr lokalu 6 kod pocztowy 02-737 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.07.2011, ASESOR NOTARIALNY, PAWEŁ ZIEMIAŃCZYK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA JOANNY LEWCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA, AL.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 18 LOK. 3A, REP. A NR 9265/20112011-08-05 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-08-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANESCU2011-08-05 do dziś
2. ImionaADINA DANIELA2011-08-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH2011-08-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-08-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-08-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2011-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFANESCU2011-08-05 do dziś
2. ImionaADINA DANIELA2011-08-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-08-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-05 do dziś
247 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-05 do dziś
358 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2011-08-05 do dziś
458 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2011-08-05 do dziś
559 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-08-05 do dziś
662 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-08-05 do dziś
762 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-08-05 do dziś
862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-08-05 do dziś
962 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-08-05 do dziś
1063 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-08-05 do dziś
1163 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-05 do dziś
1271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2011-08-05 do dziś
1370 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA2011-08-05 do dziś
1470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-08-05 do dziś
1571 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-08-05 do dziś
1673 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-08-05 do dziś
1772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-08-05 do dziś
1874 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-08-05 do dziś
1982 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-08-05 do dziś
2082 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE2011-08-05 do dziś
2182 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-05 do dziś
2285 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-08-05 do dziś
2371 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2011-08-05 do dziś
2495 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-08-05 do dziś
2595 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2011-08-05 do dziś
2602 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2011-08-05 do dziś
2746 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2011-08-05 do dziś
2847 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-05 do dziś
2933 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2011-08-05 do dziś
3033 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-08-05 do dziś
3133 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-08-05 do dziś
3233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-08-05 do dziś
3333 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-08-05 do dziś
3446 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2011-08-05 do dziś
3569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; Z WYŁĄCZENIEM DORADZTWA PODATKOWEGO2011-08-05 do dziś
3673 1 REKLAMA2011-08-05 do dziś
3746 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-08-05 do dziś
3846 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2011-08-05 do dziś
3946 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2011-08-05 do dziś
4046 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2011-08-05 do dziś
4146 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.11.2013 okres 21.07.2011 - 31.12.20122013-12-04 do dziś
2data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132021-06-17 do dziś
3data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-06-17 do dziś
4data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-06-17 do dziś
5data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-06-17 do dziś
6data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-17 do dziś
7data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-17 do dziś
8data złożenia 17.06.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-17 do dziś
9data złożenia 28.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.07.2011 - 31.12.20122013-12-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132021-06-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-06-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-06-17 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-06-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-17 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-17 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.07.2011 - 31.12.20122013-12-04 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132021-06-17 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142021-06-17 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152021-06-17 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162021-06-17 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-06-17 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-06-17 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-17 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów