POLISH TRADE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-19 godz. 15:49:34
Numer KRS: 0000392922
Numer REGON: 143430267
Numer NIP: 7010308795
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2024-06-04
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/33304/24/155]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPOLISH TRADE HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat DZIERŻONIOWSKI gmina DZIERŻONIÓW miejscowość MOŚCISKO2024-06-04 do dziś
2. Adresmiejscowość MOŚCISKO ulica UL. POLNA nr domu 6A kod pocztowy 58-116 poczta MOŚCISKO kraj POLSKA 2024-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.07.2011 R. REPETORIUM 3992/2011 KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA SKOCZYŃSKA-SOROKO NOTARIUSZ W WARSZAWIE UL. LĄDOWA 1/3 M.6 00-759 WARSZAWA2011-08-03 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.10.2011 R, REP. A NR 5584/2011 NOTARIUSZ BARBARA SKOCZYŃSKA-SOROKO, KANCELARIA NOTARIALNA BARBARA SKOCZYŃSKA-SOROKO NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. LĄDOWA 1/3 LOK. 6, 00-759 WARSZAWA UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO AKTU W CAŁOŚCI.2011-11-03 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.04.2024 R, REP. A NR 7046/2024 NOTARIUSZ BARTOSZ MASTERNAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RYNEK 7 ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI ZMIANA SIEDZIBY.2024-06-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaUPPERTINE HOLDINGS LTD2024-06-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2024-06-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2024-06-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2011-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2011-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUNDBERG2020-12-18 do dziś
2. ImionaBENGT2020-12-18 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2011-11-03 do dziś
225 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2011-11-03 do dziś
324 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI2011-11-03 do dziś
424 31 Z PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO2011-11-03 do dziś
524 32 Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO2011-11-03 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-11-03 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-11-03 do dziś
870 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2011-11-03 do dziś
924 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO2015-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2013 okres 21.07.2011 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
2data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
3data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
4data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
5data złożenia 06.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-20 do dziś
6data złożenia 01.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
7data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
9data złożenia 10.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-23 do dziś
10data złożenia 20.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-23 do dziś
11data złożenia 25.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego121.07.2011 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-23 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-09-25 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-09-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu121.07.2011 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-20 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów