„HIGH FLYERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000392798
Numer REGON: 121848469
Numer NIP: 6772362396
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-03
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2021-06-02
Sygnatura akt[RDF/295602/21/138]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-08-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HIGH FLYERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-08-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-03 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-12-29 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SIKORKI nr domu 21A kod pocztowy 31-589 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2019-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 22 LIPCA 2011 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ALEKSANDRA ROWECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 1768/20112011-08-03 do dziś
207.09.2017R. REPERTORIUM A NR 7161/2017, NOTARIUSZ ANNA PASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA § 7.2017-12-29 do dziś
328.02.2019 R. NOTARIUSZ SŁAWOMIR GOŁĄBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 955/2019 - ZMIANA §5, §6, §7, §10 UST.6, §12 UST.3, §13 ORAZ DODANIE W §20 UST.1 PO LIT C), LIT D)2019-04-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIGH FLYERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000391199 2011-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLEWNIAK2011-08-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2011-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-08-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-08-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.500,002011-08-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego500.000,002011-08-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego30.000,002011-08-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-08-03 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego470.000 ZŁ2017-12-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2017-12-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGROCHOWALSKI2011-08-03 do dziś
2. ImionaPAWEŁ MAREK2011-08-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-08-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-08-03 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-08-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-08-03 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-08-03 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.500,002011-08-03 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego102.500,002011-08-03 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2011-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego2.500,002011-08-03 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-08-03 do dziś
21. Wartość wkładu wniesionego100.000 ZŁ2017-12-29 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2017-12-29 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLASOŃ2019-04-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF LESZEK2019-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2019-04-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2019-04-23 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2019-04-23 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej2.500,00 ZŁ2019-04-23 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego526.988,00 ZŁ2019-04-23 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?TAK2019-04-23 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego526.988,00 ZŁ2019-04-23 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?TAK2019-04-23 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-08-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. KOMPLEMENTARIUSZEM JEST HIGH FLYERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ CZŁONEK ZARZĄDU -PAWEŁ MAREK GROCHOWALSKI I CZŁONEK ZARZĄDU -TOMASZ STANISŁAW PLEWNIAK. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KOMPLEMENTARIUSZ JEST REPREZENTOWANY PRZEZ KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH ROZPORZĄDZAJĄCYCH LUB ZOBOWIĄZUJĄCYCH O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000 ZŁ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-08-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHIGH FLYERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-03 do dziś
4. Numer KRS0000391199 2011-08-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-08-03 do dziś
285 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH2011-08-03 do dziś
385 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-08-03 do dziś
493 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH2011-08-03 do dziś
593 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2011-08-03 do dziś
693 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2011-08-03 do dziś
793 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2011-08-03 do dziś
847 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2011-08-03 do dziś
986 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-08-03 do dziś
1093 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH2019-04-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 27.03.2012 okres 03.08.2011-31.12.20112012-04-11 do dziś
2data złożenia 04.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
3data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
4data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
5data złożenia 20.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
6data złożenia 06.10.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
7data złożenia 29.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-29 do dziś
8data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
9data złożenia 27.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-28 do dziś
10data złożenia 02.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego103.08.2011-31.12.20112012-04-11 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-12 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-09 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów