ENERGETYKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Stan na dzień 2022-08-08 godz. 17:29:19
Numer KRS: 0000392792
Numer REGON: 121848452
Numer NIP: 6762446507
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-08-02
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-07-12
Sygnatura akt[RDF/405337/22/408]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-08-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121848452 NIP 67624465072012-02-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGETYKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA2011-08-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-08-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2011-08-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica SZLAK nr domu 10 nr lokalu 3 kod pocztowy 31-161 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2011-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.07.2011 ROKU, NOTARIUSZ SYLWIA JANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA JANKIEWICZ, JOANNA TYLEK NOTARIUSZE KRAKÓW, REPERTORIUM A NR: 2945/20112011-08-02 do dziś
226.01.2012 R., NOTARIUSZ SYLWIA JANKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A 492/2012 -ZMIENIONO: § 6 UST. 1 § 7 UST. 1 PKT 4 -DODANO: § 4 UST. 19 -USUNIĘTO: § 6 UST. 22012-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-08-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMIAROWSKI2011-08-02 do dziś
2. ImionaADAM2011-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-08-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-08-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-08-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-08-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-08-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2011-08-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2011-08-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2011-08-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-08-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZYŻEWSKI2011-08-02 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2011-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-08-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-08-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-08-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-08-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-08-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2011-08-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2011-08-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2011-08-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-08-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHETNAŁ2011-08-02 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF KAZIMIERZ2011-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-08-02 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2011-08-02 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2011-08-02 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2011-08-02 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2011-08-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?TAK2011-08-02 do dziś
10. Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁ2011-08-02 do dziś
11. Wartość wkładu umówionego1.000,00 ZŁ2011-08-02 do dziś
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny?NIE2011-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
11. Wartość wkładu wniesionego1.000,00 ZŁ2011-08-02 do dziś
2. Czy jest to wkład niepieniężny?NIE2011-08-02 do dziś
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGETYKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8717218832011-08-02 do dziś
4. Numer KRS0000217373 2011-08-02 do dziś
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem?NIE2011-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Wkład wniesiony
Brak wpisów
Podrubryka 2
Wkład zwrócony
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2011-08-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA WYKONYWANE JEST PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI ENERGETYKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI I ROZCIĄGA SIĘ NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.2011-08-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGETYKA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8717218832011-08-02 do dziś
4. Numer KRS0000217373 2011-08-02 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŚMIAROWSKI2012-02-27 do dziś
2. ImionaADAM2012-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-02-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-02-27 do dziś
21. NazwiskoCZYŻEWSKI2012-02-27 do dziś
2. ImionaTADEUSZ STANISŁAW2012-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-02-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-02-27 do dziś
31. NazwiskoHETNAŁ2012-02-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF KAZIMIERZ2012-02-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-02-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-02-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-08-02 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-08-02 do dziś
335 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2011-08-02 do dziś
435 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-08-02 do dziś
535 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-08-02 do dziś
643 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2011-08-02 do dziś
742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-08-02 do dziś
871 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2011-08-02 do dziś
935 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-07-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.12.2013 okres 01.10.2011-31.12.20122014-01-23 do dziś
2data złożenia 30.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
3data złożenia 11.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
4data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-14 do dziś
5data złożenia 07.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
6data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
7data złożenia 06.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
8data złożenia 03.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-03 do dziś
9data złożenia 28.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-10-28 do dziś
10data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2011-31.12.20122014-01-23 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-13 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-14 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 30.04.20212021-10-28 do dziś
10OD 01.05.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów