ASI INTEGRA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000392475
Numer REGON: 121844939
Numer NIP: 5492427125
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-28
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2023-04-20
Sygnatura akt[RDF/482267/23/989]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2011-07-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASI INTEGRA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTY SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2019-12-04 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-28 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina KĘTY miejscowość KĘTY2011-07-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KĘTY ulica OS. NAD SOŁĄ nr domu 20 kod pocztowy 32-650 poczta KĘTY kraj POLSKA 2011-07-28 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKONTAKT@ASIPROPERTY.INTEGRA-MANAGEMENT.PL2020-06-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.ASIPROPERTY.INTEGRA-MANAGEMENT.PL2020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu120 LIPCA 2011 R., NOTARIUSZ STANISŁAW WIKTOR, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘTACH, UL. RYNEK 14, REPERTORIUM A NUMER 9016/112011-07-28 do dziś
222.08.2011 R. -ZMIANA STATUTU W PAR. 9 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DR STANISŁAWA WIKTOR, Z KAN. NOT. W KĘTACH REP. A NR 10796/2011. 13.09.2011 R. ZMIANA STATUTU W PAR. 9 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO ŁUKASZA BIESA, Z KAN. NOT. W KĘTACH REP. A NR 11579/2011. 20.02.2012 R. ZMIANA STATUTU W PAR. 9 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DR STANISŁAWA WIKTOR, Z KAN. NOT. W KĘTACH REP. A NR 2059/2012.2012-03-13 do dziś
328.06.2013 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT, ZMIANA §13 UST. 1, ZMIANA §14 STATUTU POPRZEZ DODANIE PO UST. 4 UST. 5. 26.06.2012 R., KANCELARIA NOTARIUALNA W TYCHACH, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, REP. A NR 2979/2012, ZMIANA §9, §15.2013-10-01 do dziś
428.06.2013 R., KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT, REP. A NR 1954/2013, ZMIENIONO § 9 UST. 1 I UST. 3, § 10 STATUTU.2013-12-16 do dziś
521.01.2014 R., REP. A NR 502/2014, NOTARIUSZ ŁUKASZ BIES, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY DR. STANISŁAWA WIKTOR, ŁUKASZA BIES, MAŁGORZATY NEUMAN W KĘTACH PRZY RYNKU 14 - ZMIANA § 9 UST. 1 17.07.2014 R., REP. A NR 5015/2014, NOTARIUSZ DR PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. PCK 10/2 - ZMIANA § 9 UST. 12014-08-29 do dziś
612.08.2014 R. REP. A NR 5375/2014, NOTARIUSZ DR PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. PCK 10/2, ZMIENIONO: § 6, § 9 UST. 3, § 13 UST. 1-3, DODANO: § 19 (1).2014-10-01 do dziś
724.07.2014 ROKU REP A NR 5122/2014, NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIANA § 9 UST.1 20.11.2014 ROKU REP A NR 6592/2014, NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIANA § 9 UST.12015-03-03 do dziś
820.11.2014 R. NOTARIUSZ PIOTR MARQUARDT, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REPERTORIUM „A” NR 6595/2015 - ZMIANA § 9 UST.1 19.05.2015 R. NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, REPERTORIUM „A NR 2306/2015 - ZMIANA § 9 UST.12015-07-06 do dziś
929.06.2015 R., REPERTORIUM A NR 2418/2015, NOTARIUSZ ANNA MYSZKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA MARQUARDTA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. PCK 10/2, ZMIANA § 9 UST. 3 I § 152015-08-04 do dziś
1003.11.2015R. - ZMIANA STATUTU W PAR. 9 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RENATĘ KUCZERĘ-NOWAK, Z KAN. NOT. W TYCHACH REP. A NR 5022/2015.2015-12-21 do dziś
1106.10.2015 R., REPERTORIUM A NR 4655/2015, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, UL. BARONA 30, ZMIANA § 9 UST. 12016-05-10 do dziś
1204.04.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK. REP. A NR 1551/2016 04.10.2016 R., KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, REP. A NR 4747/2016, ZMIANA §9 UST. 12016-10-25 do dziś
1316.11.2016 R., REPERTORIUM A NR 5541/2016, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH UL. BARONA 30 15.05.2017 R., REPERTORIUM A NR 2591/2017, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH UL. BARONA 30, ZMIANA § 9 UST. 12017-06-02 do dziś
1428-06-2017, REP. A NR 3410/2017, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA - NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH PRZY UL. BARONA 30, ZMIANA § 9 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI2017-08-09 do dziś
1521.02.2017R. - ZMIANA STATUTU W PAR. 9 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RENATĘ KUCZERĘ-NOWAK, Z KAN. NOT. W TYCHACH REP. A NR 961/2017. 16.08.2017R. - ZMIANA STATUTU W PAR. 9 UST. 1 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RENATĘ KUCZERĘ-NOWAK, Z KAN. NOT. W TYCHACH REP. A NR 4434/2017. 31.10.2017R. - SPROSTOWANIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 16.08.2017R. REP. 4434/2017 W PAR. 1 UST. 3 PKT 3 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA RENATĘ KUCZERĘ-NOWAK, Z KAN. NOT. W TYCHACH REP. A NR 5943/2017.2017-11-15 do dziś
1614.12.2018 R., REP. A NR 8663/2018 NOTARIUSZ SATURNIN OCIESSA PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SOSNOWCU, DODANO: § 6A.2019-02-18 do dziś
1715.07.2019 R. REP. A NR 4042/2019 NOTARIUSZ PIOTR MAROUARDT PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH PRZY UL. PCK NR 10/2; ZMIENIONO § 2 UST. 1 I 2, § 6, § 9 UST. 6 I § 12 STATUTU SPÓŁKI2019-08-22 do dziś
1824.09.2019 R., REPERTORIUM A NR 3360/2019, NOTARIUSZ KAMIL BUŁAT, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, AL. BELINY-PRAŻMOWSKIEGO 25/1, ZMIANA § 2 UST. 1 I 2, § 6, § 7 UST. 1, § 9 UST. 6, § 12 ORAZ DODANIE § 7A I § 7B STATUTU SPÓŁKI2019-12-04 do dziś
1915.07.2019 R. - REP. A NR 1335/2019, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH ORAZ 14.01.2020 R. - REP. A NR 157/2020, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH - ZMIANA § 9 UST. 12020-06-02 do dziś
2020.01.2020 R. - REPERTORIUM 236/2020, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA 17.07.2020 R. - REPERTORIUM 2828/2020, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH - ZMIANA § 9 UST. 1.2020-09-14 do dziś
2129.09.2020 R., KANCELARIA NOTARIALNA W TYCHACH, NOTARIUSZ RENATA KUCZERA-NOWAK, REP. A NR 4126/2020, ZMIANA §9 UST. 3 STATUTU SPÓŁKI2020-11-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3820797412019-12-04 do dziś
4. Numer KRS0000763330 2019-12-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego31405500,00 ZŁ2020-09-14 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji3140552020-10-15 do dziś
3. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2011-07-28 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego31405500,00 ZŁ2020-09-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2011-07-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii5002011-07-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-07-28 do dziś
21. Nazwa serii akcjiSERIA B2012-03-13 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii350002012-03-13 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-03-13 do dziś
31. Nazwa serii akcjiSERIA C2013-12-16 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii645002013-12-16 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2013-12-16 do dziś
41. Nazwa serii akcji„D”2014-08-29 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii550002014-08-29 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-08-29 do dziś
51. Nazwa serii akcji„E”2015-03-03 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii200002015-03-03 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-03-03 do dziś
61. Nazwa serii akcjiF2015-07-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii100002015-07-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-07-06 do dziś
71. Nazwa serii akcjiSERIA G2015-12-21 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii150002015-12-21 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2015-12-21 do dziś
81. Nazwa serii akcjiSERIA H2016-05-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii200002016-05-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-05-10 do dziś
91. Nazwa serii akcjiSERIAI2016-10-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii66002016-10-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2016-10-25 do dziś
101. Nazwa serii akcjiSERIA J2017-06-02 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii248422017-06-02 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-06-02 do dziś
111. Nazwa serii akcjiSERIA K2017-11-15 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii110002017-11-15 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2017-11-15 do dziś
121. Nazwa serii akcjiL2020-04-06 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii266392020-04-06 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-04-06 do dziś
131. Nazwa serii akcjiM2020-09-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii249742020-09-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-09-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółkiWSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2019-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaINTEGRA MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2019-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3820797412019-12-04 do dziś
4. Numer KRS0000763330 2019-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2014-10-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSKĘCZEK2020-11-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-10 do dziś
21. NazwiskoWOŁCZ2020-11-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-10 do dziś
31. NazwiskoMENTEL2020-11-10 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2020-11-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-10 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 30 Z ZBIERANIE AKTYWÓW OD WIELU INWESTORÓW W CELU ICH LOKOWANIA W INTERESIE TYCH INWESTORÓW ZGODNIE Z OKREŚLONĄ POLITYKĄ INWESTYCYJNĄ2019-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
2data złożenia 10.09.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-01 do dziś
3data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
4data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
5data złożenia 20.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
6data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
7data złożenia 11.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
8data złożenia 23.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
9data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
10data złożenia 03.03.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-03 do dziś
11data złożenia 20.04.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-01 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-03 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-10-01 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-09 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-23 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-03-03 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-04-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów