ENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000391862
Numer REGON: 221462531
Numer NIP: 9571059190
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-20
Ostatni wpis Nr wpisu62Data dokonania wpisu2022-04-27
Sygnatura akt[RDF/378176/22/160]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 221462531 NIP 95710591902011-10-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2011-07-20 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica ALEJA GRUNWALDZKA nr domu 472 A kod pocztowy 80-309 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2013-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.06.2011 R. NOTARIUSZ EWA PANC PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL. PNIEWSKIEGO 6/2, REP. A NR 1712/2011, REP. A NR 1808/20112011-07-20 do dziś
226.09.2011 R.; REP. A 14837/2011; KRYSTYNA BINKOWSKA; KRYSTYNA BINKOWSKA NOTARIUSZ, TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA UL. GRUNWALDZKA 71/73 M. 10, 80-241 GDAŃSK; § 1, § 4 PKT 25), 26), 27), 28), 29), § 5 UST. 1, § 6.2011-10-20 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 GRUDNIA 2011 ROKU REPERTORIUM A NR 20569/2011, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIUSZA KRYSTYNY BINKOWSKIEJ TOMASZA BINKOWSKIEGO SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU, PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ NR 71/73 M. 10. ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI: 1) § 5 UST. 1 2) § 6 PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI2012-02-27 do dziś
4AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 09.05.2012 ROKU, REP. A NUMER 7925/2012, NOTARIUSZ TOMASZ BINKOWSKI, KANCELARIA NOTARIUSZA KRYSTYNY BINKOWSKIEJ NOTARIUSZA TOMASZA BINKOWSKIEGO SPÓŁKA CYWILNA, GDAŃSK, UL. GRUNWALDZKA 71/73 M. 10; ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: § 8, § 14, § 16 UST. 2, § 19 UST. 1 PKT 5 LIT. C), § 19 UST. 1 PKT 5 LIT. B), § 20 UST. 1, § 20 UST. 2 PKT 1, § 23 UST. 2.2012-06-19 do dziś
526 WRZEŚNIA 2013 ROKU, REPERTORIUM A NR 15492/2013, KANCELARIA KRYSTYNA BINKOWSKA, TOMASZ BINKOWSKI - NOTARIUSZ SP. CYWILNA, UL. UPHAGENA 21/3, 80-237 GDAŃSK AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI ZOSTAŁ UCHYLONY W CAŁOŚCI (§1 - §23) I W JEGO MIEJSCE PRZYJĘTA ZOSTAŁA NOWA TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI (§1 - §20) ZMIANIE ULEGŁY: §13, §16, §17 DO KOŃCA2013-11-05 do dziś
6AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.11.2015 R., REPERTORIUM A NR 17478/2015JOANNA MILLER, ZASTĘPCA NOTARIALNY, DZIAŁAJĄCY Z UPOWAZNIENIEM TOMASZA BINKOWSKIEGO, NOTARIUSZA W GDAŃSKU, Z KANCELARII KRYSTYNA BINKOWSKA - NOTARIUSZ, TOMASZ BINKOWSKI - NOTARIUSZ, SPÓŁKA CYWILNA, UL. UPHAGENA 21/3, 80-237 GDAŃSKU DOTYCHCZASOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁ UCHYLONY W CAŁOŚCI (§1-§20)I W JEGO MIEJSCE PRZYJĘTA ZOSTAŁA NOWA TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI (§1-§20)2016-02-10 do dziś
728-08-2017, REPERTORIUM A NR 12099/2017, TOMASZ BINKOWSKI, NOTARIUSZ W GDAŃSKU, Z KANCELARII TOMASZ BINKOWSKI JOANNA MILLER - SPÓŁKA CYWILNA, UL. JANA UPHAGENA 21 LOK. 3,80-237 GDAŃSK ZM. §17 UST. 3 PKT 1, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO2017-09-05 do dziś
813.11.2017, REPERTORIUM A NR 16062/2017, TOMASZ BINKOWSKI, NOTARIUSZ W GDAŃSKU, Z KANCELARII TOMASZ BINKOWSKI JOANNA MILLER- SPÓŁKA CYWILNA, UL. JANA UPHAGENA 21 LOK.3,80-237 GDAŃSK- ZM.§42018-01-03 do dziś
9AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 29.12.2017 R.,REPERTORIUM A NR 18227/2017,PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM BINKOWSKIM,W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU,PRZY UL.JANA UPHAGENA 21 LOK.3,UCHYLONO UMOWĘ SPÓŁKI W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU I PRZYJĘTO UMOWĘ SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.2018-03-16 do dziś
1020.11.2019R., REPERTORIUM A NR 15408/2019, JOANNA MILLER NOTARIUSZ W GDAŃSKU, Z KANCELARII TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ JOANNA MILLER NOTARIUSZ-SPÓŁKA CYWILNA, UL. JANA UPHAGENA 21 LOK. 3, 80-237 GDAŃSK, ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA (W CAŁOŚCI).2019-12-23 do dziś
1101.12.2020 R., REPERTORIUM A NR 16789/2020, TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ W GDAŃSKU, Z KANCELARII TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ JOANNA MILLER NOTARIUSZ - SPÓŁKA CYWILNA, UL. JANA UPHAGENA 21 LOK.3, 80-237 GDAŃSK, ZMIANA §12 UST.1 PKT 1 PPKT B), §13 UST.29, §19 UST.7 PKT 22021-01-07 do dziś
1207.10.2020R. REPERTORIUM A NR 13569/2020, TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ W GDAŃSKU, Z KANCELARII TOMASZ BINKOWSKI NOTARIUSZ JOANNA MILLER NOTARIUSZ- SPÓŁKA CYWILNA, UL. JANA UPHAGENA 21 LOK 3, 80- 237 GDAŃSK, ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA (W CAŁOŚCI)2021-04-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENERGA SPÓŁKA AKCYJNA2011-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2203530242011-07-20 do dziś
4. Numer KRS0000271591 2011-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70687 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.343.500,00 ZŁ2012-02-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-07-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego35343500,00 ZŁ2012-02-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport119135500,00 ZŁ2012-02-27 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2016-08-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZKOWSKI2020-09-15 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2020-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-09-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBEDNARSKI2011-07-20 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW DONAT2011-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-07-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚOVÁGÓ2016-04-26 do dziś
2. ImionaCSABA BÉLA2016-04-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-04-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-08-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAŃCZAK2020-09-09 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2020-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaHREHOROWICZ2017-06-19 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW2017-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-06-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-05-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-19 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZIMIERSKA2020-07-17 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BOGNA2020-07-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-07-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2020-07-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-07-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoŁUCZAK2017-05-08 do dziś
2. ImionaROBERT2017-05-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-08 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA MIESZANA, UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.2017-05-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy161 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2011-07-20 do dziś
262 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2011-07-20 do dziś
363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-07-20 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-07-20 do dziś
595 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-07-20 do dziś
695 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO2011-07-20 do dziś
746 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2011-07-20 do dziś
861 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2011-07-20 do dziś
977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2011-10-20 do dziś
1062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-05-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
2data złożenia 30.10.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112014-02-07 do dziś
3data złożenia 07.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
4data złożenia 09.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
5data złożenia 06.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
6data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
7data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
8data złożenia 03.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-03 do dziś
9data złożenia 22.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
10data złożenia 24.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
11data złożenia 27.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112014-02-07 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-03 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112014-02-07 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-03 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2012 - 31.12.20122013-06-06 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112014-02-07 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-26 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-03 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-22 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-05-24 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2011-10-20 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1 KSH PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁOŚCI MAJĄTKU ZEP-INFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA ENERGA INFORMATYKA I TECHNOLOGIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; 26.09.2011, ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW.2011-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów