„EXIM” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000391791
Numer REGON: 143191740
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-20
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2021-02-16
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/6826/21/287]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2011-07-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 143191740 NIP 70103074712011-10-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXIM” SPÓŁKA AKCYJNA2011-07-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-10-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POTOCKA nr domu 31A kod pocztowy 01-622 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.06.2011 R., NOTARIUSZ RAFAŁ GĄSIEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE -UL. DŁUGA 31, REPERTORIUM A NR 9655/2011.2011-07-20 do dziś
229.08.2011, REP. A NR 15299/2011, NOTARIUSZ ROBERT BŁASZCZAK KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ BŁASZCZAK, ROBERT BŁASZCZAK, ROBERT BŁASZCZAK, RAFAŁ GĄSIEWSKI NOTARIUSZE S.C. WARSZAWA UL. DŁUGA 31, ZMIANA § 7 UST. 1 I 2 STATUTU.2011-10-28 do dziś
321.01.2014 R., REP. A NR 214/2014 NOTARIUSZ ARTUR LEONARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 7 UST. 1 I 2 STATUTU ORAZ 21.03.2014 R., REP. A NR 1045/2014, NOTARIUSZ ARTUR LEONARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 7 UST. 1 I 2 STATUTU2014-03-25 do dziś
407.06.2016 R., REP. A NR 2147/2016, NOTARIUSZ ARTUR LEONARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §31 STATUTU2016-09-02 do dziś
505.12.2017R., REP. A NR 4889/2017, NOTARIUSZ ARTUR LEONARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 7 UST. 1 I 2 STATUTU2018-04-11 do dziś
605.02.2019 R., REP. A NR 418/2019, NOTARIUSZ ARTUR LEONARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: §7 STATUTU2019-02-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-20 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2011-07-20 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2011-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2012-09-12 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDER TOURISTIK EASTERN EUROPE A.S.2021-01-14 do dziś
6. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2021-02-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego4400000,00 ZŁ2018-04-11 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji44000002018-04-11 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2011-07-20 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego4400000,00 ZŁ2018-04-11 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2011-07-20 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii1000002011-07-20 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-07-20 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2011-10-28 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii9000002011-10-28 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-10-28 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2014-03-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002014-03-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2014-03-25 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2018-04-11 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii24000002018-04-11 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2018-04-11 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2011-07-20 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2016-09-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJELÍNEK2020-11-26 do dziś
2. ImionaJIŘÍ2020-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC2016-07-08 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2016-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁYSZ2016-07-08 do dziś
2. ImionaMARCIN2016-07-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2016-07-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKŘÍŽ2019-02-08 do dziś
2. ImionaJAN2019-02-08 do dziś
21. NazwiskoHAJNÝ2014-01-03 do dziś
2. ImionaPROKOP2014-01-03 do dziś
31. NazwiskoSLÍŽKOVÁ2011-07-20 do dziś
2. ImionaROMANA2011-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-07-20 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-07-20 do dziś
351 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2011-07-20 do dziś
449 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2011-07-20 do dziś
552 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2011-07-20 do dziś
679 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH2011-07-20 do dziś
779 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH2011-07-20 do dziś
865 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE2011-07-20 do dziś
973 1 REKLAMA2011-07-20 do dziś
1079 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI2015-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2012 okres 15.06.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
2data złożenia 10.03.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-12 do dziś
3data złożenia 04.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-09 do dziś
4data złożenia 17.01.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-30 do dziś
5data złożenia 07.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-21 do dziś
6data złożenia 23.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
7data złożenia 22.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
8data złożenia 17.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
9data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta115.06.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-21 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.06.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-21 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.06.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-03-12 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-09 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-01-30 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-21 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-17 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów