EXAMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2021-07-27 godz. 14:33:29
Numer KRS: 0000391395
Numer REGON: 242585674
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-07-01
Sygnatura akt[RDF/309376/21/821]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA AKCYJNA2011-07-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 242585674 NIP 54721366892012-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXAMOBILE SPÓŁKA AKCYJNA2011-07-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat BIELSKO-BIAŁA gmina BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2016-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica UL. GEN. JÓZEFA KUSTRONIA nr domu 40 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2016-08-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEXAMOBILE@EXAMOBILE.COM2012-10-01 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.EXAMOBILE.COM2012-10-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu125 MAJA 2011 R., REPERTORIUM A NUMER 3719/2011, NOTARIUSZ MICHAŁ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. PIWOWARSKIEJ 8.2011-07-12 do dziś
229.06.2012 ROKU, REP. A NR 4767/2012 NOTARIUSZ MICHAŁ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. PIWOWARSKIEJ 8 - ZMIENIONO: § 5, § 5 UST. 1; DODANO: UST. 3 W § 72012-10-01 do dziś
328.06.2013 R., REP. A NR 5983/2013 NOTARIUSZ JAROSŁAW STEJSKAL, KANCELARIA NOTARIALNA DARIUSZ WOJCIECH RZADKOWSKI, JAROSŁAW STEJSKAL, TOMASZ JANIK SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CIESZYŃSKIEJ 8 - ZMIENIONO § 17 UST. 1; DODANO UST. 5 W § 172013-08-05 do dziś
429.06.2015 ROKU, REP. A NR 5541/2015 NOTARIUSZ JAROSŁAW STEJSKAL, KANCELARIA NOTARIALNA DARIUSZ WOJCIECH RZADKOWSKI, JAROSŁAW STEJSKAL, TOMASZ JANIK SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CIESZYŃSKIEJ 8 - ZMIENIONO: § 7 UST. 4 STATUTU SPÓŁKI2015-10-05 do dziś
529.06.2016 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 5300/2016, NOTARIUSZ JAROSŁAW STEJSKAL, KANCELARIA NOTARIALNA - DARIUSZ WOJCIECH RZADKOWSKI, JAROSŁAW STEJSKAL, SPÓŁKA CYWILNA, 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. CIESZYŃSKA 8 - ZMIENIONO §18 UST. 2 PKT 14, §3; - DODANO §5 UST. 5.2016-08-08 do dziś
630.06.2017 R., REP. A NR 5164/2017 NOTARIUSZ JAROSŁAW STEJSKAL, KANCELARIA NOTARIALNA DARIUSZ WOJCIECH RZADKOWSKI, JAROSŁAW STEJSKAL SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. CIESZYŃSKIEJ 8 - ZMIENIONO § 5 UST. 52017-09-11 do dziś
727.08.2020 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 3964/2020, NOTARIUSZ JAROSŁAW STEJSKAL, KANCELARIA NOTARIALNA JAROSŁAW STEJSKAL, TOMASZ BAŚCIUK SPÓŁKA CYWILNA W BIELSKU-BIAŁEJ, RYNEK 19 - ZMIENIONO: §5 UST. 1, §7 PKT 4, §16 PKT 1; - DODANO: §16 PKT 5, §21 PKT 8; - USUNIĘTO: §5 UST. 52020-09-25 do dziś
808.04.2021 R., REP. A NR 2808/2021 NOTARIUSZ JAROSŁAW STEJSKAL, KANCELARIA NOTARIALNA JAROSŁAW STEJSKAL, TOMASZ BAŚCIUK S.C. W BIELSKU-BIAŁEJ, RYNEK 19 - ZMIENIONO § 5 UST. 12021-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-12 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2011-07-12 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2011-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
Brak wpisów
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego230000,00 ZŁ2021-04-30 do dziś
2. Wysokość kapitału docelowego95000,00 ZŁ2020-09-25 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji23000002021-04-30 do dziś
4. Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ2012-10-01 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego230000,00 ZŁ2021-04-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2011-07-12 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10000002012-10-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2011-07-12 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2012-10-01 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii4500002012-10-01 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2012-10-01 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2020-09-25 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii2000002020-09-25 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2020-09-25 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2021-04-30 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii6500002021-04-30 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2021-04-30 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2011-07-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENMI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU JUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASIAK2013-08-05 do dziś
2. ImionaMACIEJ MAREK2013-08-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-08-05 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-05 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-08-05 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2011-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŻAK2014-08-08 do dziś
2. ImionaMACIEJ KRZYSZTOF2014-08-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-08 do dziś
21. NazwiskoWESOŁOWSKA2014-08-08 do dziś
2. ImionaIZABELA2014-08-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-08 do dziś
31. NazwiskoHANDZLIK2014-08-08 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW MICHAŁ2014-08-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-08-08 do dziś
41. NazwiskoKORUS2012-10-01 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2012-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-01 do dziś
51. NazwiskoFEIST2011-07-12 do dziś
2. ImionaMICHAŁ WOJCIECH2011-07-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2011-07-12 do dziś
262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-07-12 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-07-12 do dziś
463 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-07-12 do dziś
564 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2011-07-12 do dziś
664 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-07-12 do dziś
772 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2011-07-12 do dziś
873 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2011-07-12 do dziś
958 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2015-10-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.09.2012 okres 25.05.2011 - 31.12.20112012-10-01 do dziś
2data złożenia 22.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
3data złożenia 01.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
4data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
5data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
6data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
7data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
10data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
11data złożenia 01.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta125.05.2011 - 31.12.20112012-10-01 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.05.2011 - 31.12.20112012-10-01 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.05.2011 - 31.12.20112012-10-01 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-08-05 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-05 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów