CS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000391297
Numer REGON: 143227589
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-14
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2022-07-20
Sygnatura akt[RDF/408715/22/473]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROWSKI gmina ZARĘBY KOŚCIELNE miejscowość ZARĘBY KOŚCIELNE2011-07-14 do dziś
2. Adresmiejscowość ZARĘBY KOŚCIELNE ulica CZYŻEWSKA nr domu 20 kod pocztowy 07-323 poczta ZARĘBY KOŚCIELNE kraj POLSKA 2011-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.06.2011 R., KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA GRABOWSKA -NOTARIUSZ PLAC KSIĘŻNEJ ANNY MAZOWIECKIEJ 4, 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA REPERETORIUM A NR 4130/20112011-07-14 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.03.2012, REPERTORIUM A NR 1448/2012, SPORZĄDZONY PRZEZ DOROTĘ GRABOWSKĄ, NOTARIUSZA W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ZMIANA PUNKTU 1 I 2 PAR. 232012-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-07-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYMBALAK2011-07-14 do dziś
2. ImionaANTONI2011-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały130 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 (STO) ZŁOTYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ 13.000 (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYMBALAK2011-07-14 do dziś
2. ImionaHANNA2011-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały130 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 (STO) ZŁOTYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ 13.000 (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKŁODOWSKI2011-07-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JACEK2011-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały370 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 (STO) ZŁOTYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ 37.000 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKŁODOWSKA2011-07-14 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2011-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały370 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100 (STO) ZŁOTYCH ŁĄCZNA WARTOŚĆ 37.000 (TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-07-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-07-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-07-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2011-07-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM2012-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYMBALAK2011-07-14 do dziś
2. ImionaHANNA2011-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-03-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKŁODOWSKI2011-07-14 do dziś
2. ImionaMICHAŁ JACEK2011-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-07-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKŁODOWSKA2011-07-14 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2011-07-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-07-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-07-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-07-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoCYMBALAK2012-03-22 do dziś
2. ImionaANTONI2012-03-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-03-22 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-03-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy142 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2011-07-14 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-07-14 do dziś
343 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-07-14 do dziś
443 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-07-14 do dziś
535 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-07-14 do dziś
643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-07-14 do dziś
735 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-07-14 do dziś
835 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2011-07-14 do dziś
939 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2011-07-14 do dziś
1035 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2021-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2012 okres 20112012-08-16 do dziś
2data złożenia 09.07.2013 okres 2012R.2013-08-22 do dziś
3data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
4data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
5data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
6data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
7data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
8data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
9data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
10data złożenia 02.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
11data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120112012-08-16 do dziś
22012R.2013-08-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120112012-08-16 do dziś
22012R.2013-08-22 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-21 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-02 do dziś
11OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów