CHOCOOOOOOOOLATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000391187
Numer REGON: 121814708
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/337462/21/500]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 121814708 NIP 67930688222011-08-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCHOCOOOOOOOOLATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-09-27 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica PLAC WOLNICA nr domu 13 nr lokalu 10 kod pocztowy 31-060 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-04-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1(22.06.2011) NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA MAJERCZAK NOTARIUSZ TOMASZ ZIĘCINA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, 31-542 KRAKÓW, UL. KORDYLEWSKIEGO 7, REP. A NR 8060/20112011-07-12 do dziś
205.12.2011 R., REP. A NR 3035/2011, NOTARIUSZ PAWEŁ WIATER, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA § 2; DODANIE W § 5 PUNKTÓW 89 -962011-12-20 do dziś
306.03.2014 R. - NOT. PAWEŁ WIATER, KANC. NOT. W KRAKOWIE, UL. STAROWIŚLNA 83/5, REP. A NR 469/2014 - ZMIANA: UST. 1 § 16 UMOWY SPÓŁKI2014-04-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFST INTERNATIONAL LIONS PROTECTION LIMITED2011-12-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ2011-12-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-12-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBOVA2016-09-27 do dziś
2. ImionaNATALIYA2016-09-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2450 ZŁ2016-09-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-09-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2011-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE2011-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEPTACH2014-01-15 do dziś
2. ImionaNATALIYA2014-01-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-01-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2012-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoDUBOVA2015-06-17 do dziś
2. ImionaNATALIYA2015-06-17 do dziś
21. NazwiskoKHUDO2012-11-28 do dziś
2. ImionaANDRIY2012-11-28 do dziś
31. NazwiskoNAZARUK2012-11-28 do dziś
2. ImionaYURIY2012-11-28 do dziś
41. NazwiskoGERASIMOV2012-11-28 do dziś
2. ImionaDMYTRO2012-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2011-07-12 do dziś
246 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2011-07-12 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-07-12 do dziś
447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-07-12 do dziś
547 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-07-12 do dziś
656 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2011-12-20 do dziś
758 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2011-12-20 do dziś
856 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2011-12-20 do dziś
947 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-12-20 do dziś
1010 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2015-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.09.2012 okres 12.07.2011-31.12.20112012-10-16 do dziś
2data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-20 do dziś
3data złożenia 27.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-02-01 do dziś
4data złożenia 27.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
5data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
6data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
7data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-08-30 do dziś
8data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
9data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
10data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego112.07.2011-31.12.20112012-10-16 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
5OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-08-30 do dziś
62012 R.2014-01-15 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu112.07.2011-31.12.20112012-10-16 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-20 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-01 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20182018-08-30 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-21 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów