CHARGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000391078
Numer REGON: 301760034
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-07-12
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2021-11-30
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/25583/21/650]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-07-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301760034 NIP 78118674172011-07-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCHARGE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-09-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-07-12 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-07-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość PRZEŹMIEROWO2011-07-12 do dziś
2. Adresmiejscowość PRZEŹMIEROWO ulica RZEMIEŚLNICZA nr domu 1 kod pocztowy 62-081 poczta PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA 2011-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.06.2011 R., ASESOR NOTARIALNY ELŻBIETA HAŁACZKIEWICZ ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY SOŁTYSIŃSKIEJ SKONIECZNEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 6720/2011.2011-07-12 do dziś
223.08.2011 R., REP. A NR 10.438/2011, NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA-SKONIECZNA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU UL. GARBARY 71/42 § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY2011-09-19 do dziś
312.05.2017 R., NR REP.A 3875/2017, NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. DOROTA CELICHOWSKA, MACIEJ CELICHOWSKI, WIOLETTA MAJCHRZAK NOTARIUSZE,60-618 POZNAŃ, UL. WOJSKA POLSKIEGO 17, ZMIENIONO §§ 1,5,6, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY2017-09-21 do dziś
406.07.2021 R., REPERTORIUM A NR 9976/2021, NOTARIUSZ KRZYSZTOF BORAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. NOWY ŚWIAT 41A LOK.89/91, ZMIENIONO § 6 UST. 1, § 6 UST. 5 UMOWY SPÓŁKI2021-09-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-07-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-07-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PROTYM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0047704622011-11-10 do dziś
4. Numer KRS0000133835 2011-11-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1962 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.100,00 ZŁ2021-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2021-05-07 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWHEATLEY2021-11-30 do dziś
2. ImionaEUAN2021-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały838 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 41.900,00 ZŁ2021-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego140000,00 ZŁ2017-09-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-07-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2011-07-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYMOWSKI2016-07-29 do dziś
2. ImionaMATT NICOLAS MORE2016-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-07-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2017-09-21 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2017-09-21 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2017-09-21 do dziś
342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-09-21 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2017-09-21 do dziś
546 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2017-09-21 do dziś
646 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2017-09-21 do dziś
773 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2017-09-21 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2017-09-21 do dziś
927 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2017-09-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.08.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-27 do dziś
2data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-29 do dziś
3data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-29 do dziś
4data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-29 do dziś
5data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
6data złożenia 17.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
7data złożenia 14.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-14 do dziś
8data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
9data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
10data złożenia 15.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-27 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-14 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-27 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-07-29 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-07-29 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-07-29 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-21 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów