EWIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000390407
Numer REGON: 143144283
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2021-04-23
Sygnatura akt[RDF/287999/21/456]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 143144283 NIP 52726596612012-06-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2011-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KONARSKIEGO nr domu 84 kod pocztowy 01-355 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.06.2011 R., REP. A NR 6092/2011, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, UL. CHŁODNA 15, WARSZAWA2011-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁAWSKI2011-06-30 do dziś
2. ImionaROMAN JAN2011-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁOTYCH2011-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONDEK2011-06-30 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2011-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁOTYCH2011-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKI2011-06-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2011-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁOTYCH2011-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego210000,00 ZŁ2011-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.2011-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁAWSKI2011-06-30 do dziś
2. ImionaROMAN JAN2011-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGONDEK2011-06-30 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2011-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELEWSKI2011-06-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2011-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2011-06-30 do dziś
225 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI2011-06-30 do dziś
325 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-30 do dziś
426 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH2011-06-30 do dziś
526 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH2011-06-30 do dziś
626 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-06-30 do dziś
726 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2011-06-30 do dziś
826 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2011-06-30 do dziś
926 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH2011-06-30 do dziś
1026 52 Z PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW2011-06-30 do dziś
1126 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO2011-06-30 do dziś
1218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2011-06-30 do dziś
1327 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2011-06-30 do dziś
1427 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-06-30 do dziś
1527 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2011-06-30 do dziś
1627 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI2011-06-30 do dziś
1727 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2011-06-30 do dziś
1827 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2011-06-30 do dziś
1927 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2011-06-30 do dziś
2027 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2011-06-30 do dziś
2128 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO2011-06-30 do dziś
2228 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-06-30 do dziś
2318 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2011-06-30 do dziś
2428 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH2011-06-30 do dziś
2528 41 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI METALU2011-06-30 do dziś
2628 91 Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII2011-06-30 do dziś
2729 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2011-06-30 do dziś
2832 20 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2011-06-30 do dziś
2932 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2011-06-30 do dziś
3032 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE2011-06-30 do dziś
3133 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2011-06-30 do dziś
3233 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2011-06-30 do dziś
3333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2011-06-30 do dziś
3422 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-06-30 do dziś
3533 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-06-30 do dziś
3633 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2011-06-30 do dziś
3742 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-06-30 do dziś
3843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-06-30 do dziś
3946 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2011-06-30 do dziś
4046 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2011-06-30 do dziś
4146 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2011-06-30 do dziś
4246 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2011-06-30 do dziś
4346 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-06-30 do dziś
4446 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2011-06-30 do dziś
4522 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-06-30 do dziś
4646 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2011-06-30 do dziś
4746 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2011-06-30 do dziś
4846 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2011-06-30 do dziś
4946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2011-06-30 do dziś
5046 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-06-30 do dziś
5147 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-30 do dziś
5247 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-30 do dziś
5347 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-30 do dziś
5447 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-30 do dziś
5547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2011-06-30 do dziś
5622 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-06-30 do dziś
5749 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH2011-06-30 do dziś
5858 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2011-06-30 do dziś
5959 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2011-06-30 do dziś
6062 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2011-06-30 do dziś
6162 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2011-06-30 do dziś
6262 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2011-06-30 do dziś
6363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2011-06-30 do dziś
6463 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2011-06-30 do dziś
6572 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2011-06-30 do dziś
6674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2011-06-30 do dziś
6722 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2011-06-30 do dziś
6874 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-06-30 do dziś
6977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2011-06-30 do dziś
7077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-30 do dziś
7177 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM2011-06-30 do dziś
7280 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2011-06-30 do dziś
7390 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH2011-06-30 do dziś
7495 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2011-06-30 do dziś
7595 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO2011-06-30 do dziś
7695 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2011-06-30 do dziś
7725 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2011-06-30 do dziś
7825 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2011-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 21.05.2012 okres 01.07.2011-31.12.20112012-06-04 do dziś
2data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-03 do dziś
3data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
4data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
5data złożenia 22.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
6data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
7data złożenia 10.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-10 do dziś
8data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
9data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
10data złożenia 02.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
11data złożenia 23.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2011-31.12.20112012-06-04 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-15 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-13 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-04-02 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2011-31.12.20112012-06-04 do dziś
201.01.2012 - 31.12.20122013-07-03 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów