ENECOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000390170
Numer REGON: 121567300
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-28
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2020-11-12
Sygnatura akt[RDF/269496/20/811]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENECOSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-10-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2011-06-28 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica DIETLA nr domu 50 nr lokalu 12 kod pocztowy 31-039 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2011-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 KWIETNIA 2011 R., NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA MGR JAN DAMULEWICZ MGR WITOLD KAPUSTA MGR WOJCIECH ZARZYCKI, UL. ARMII KRAJOWEJ 19, 30-150 KRAKÓW; REPERTORIUM A I NR 208/20112011-06-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFICEK2011-06-28 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2011-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ2011-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFICEK2011-06-28 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2011-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ2011-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-28 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKI2011-06-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2011-06-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ2011-06-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2011-06-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy106 10 Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ2011-06-28 do dziś
208 93 Z WYDOBYWANIE SOLI2011-06-28 do dziś
308 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-28 do dziś
409 10 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2011-06-28 do dziś
509 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2011-06-28 do dziś
635 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-06-28 do dziś
735 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-06-28 do dziś
835 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2011-06-28 do dziś
935 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2011-06-28 do dziś
1035 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2011-06-28 do dziś
1135 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2011-06-28 do dziś
1206 20 Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO2011-06-28 do dziś
1335 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2011-06-28 do dziś
1435 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2011-06-28 do dziś
1536 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2011-06-28 do dziś
1637 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2011-06-28 do dziś
1738 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2011-06-28 do dziś
1838 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2011-06-28 do dziś
1938 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2011-06-28 do dziś
2038 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2011-06-28 do dziś
2138 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2011-06-28 do dziś
2238 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2011-06-28 do dziś
2307 10 Z GÓRNICTWO RUD ŻELAZA2011-06-28 do dziś
2439 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2011-06-28 do dziś
2541 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2011-06-28 do dziś
2641 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2011-06-28 do dziś
2742 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2011-06-28 do dziś
2842 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2011-06-28 do dziś
2942 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2011-06-28 do dziś
3042 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2011-06-28 do dziś
3142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2011-06-28 do dziś
3242 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2011-06-28 do dziś
3342 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-28 do dziś
3407 21 Z GÓRNICTWO RUD URANU I TORU2011-06-28 do dziś
3543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2011-06-28 do dziś
3643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2011-06-28 do dziś
3743 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2011-06-28 do dziś
3843 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2011-06-28 do dziś
3943 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2011-06-28 do dziś
4043 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2011-06-28 do dziś
4143 31 Z TYNKOWANIE2011-06-28 do dziś
4243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2011-06-28 do dziś
4343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2011-06-28 do dziś
4443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2011-06-28 do dziś
4507 29 Z GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD METALI NIEŻELAZNYCH2011-06-28 do dziś
4643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2011-06-28 do dziś
4743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2011-06-28 do dziś
4843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-28 do dziś
4946 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2011-06-28 do dziś
5046 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2011-06-28 do dziś
5146 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2011-06-28 do dziś
5246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2011-06-28 do dziś
5346 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2011-06-28 do dziś
5446 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2011-06-28 do dziś
5546 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2011-06-28 do dziś
5608 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW2011-06-28 do dziś
5746 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2011-06-28 do dziś
5846 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2011-06-28 do dziś
5946 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2011-06-28 do dziś
6046 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2011-06-28 do dziś
6146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2011-06-28 do dziś
6246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2011-06-28 do dziś
6346 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2011-06-28 do dziś
6446 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2011-06-28 do dziś
6546 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU2011-06-28 do dziś
6646 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2011-06-28 do dziś
6708 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2011-06-28 do dziś
6849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2011-06-28 do dziś
6949 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH2011-06-28 do dziś
7049 50 B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-06-28 do dziś
7150 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW2011-06-28 do dziś
7250 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW2011-06-28 do dziś
7351 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2011-06-28 do dziś
7452 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2011-06-28 do dziś
7552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2011-06-28 do dziś
7652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2011-06-28 do dziś
7752 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI2011-06-28 do dziś
7808 91 Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW2011-06-28 do dziś
7952 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY2011-06-28 do dziś
8052 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY2011-06-28 do dziś
8152 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW2011-06-28 do dziś
8252 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH2011-06-28 do dziś
8352 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2011-06-28 do dziś
8452 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2011-06-28 do dziś
8552 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2011-06-28 do dziś
8652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2011-06-28 do dziś
8768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2011-06-28 do dziś
8868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2011-06-28 do dziś
8908 92 Z WYDOBYWANIE TORFU2011-06-28 do dziś
9068 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2011-06-28 do dziś
9168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2011-06-28 do dziś
9277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2011-06-28 do dziś
9377 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2011-06-28 do dziś
9477 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO2011-06-28 do dziś
9577 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO2011-06-28 do dziś
9677 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2011-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2012 okres 05.04.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
2data złożenia 18.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-13 do dziś
3data złożenia 23.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-27 do dziś
4data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
5data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-01 do dziś
6data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-01 do dziś
7data złożenia 17.09.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-17 do dziś
8data złożenia 12.11.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-11-12 do dziś
9data złożenia 12.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-11-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego105.04.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-01 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-01 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-17 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-17 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu105.04.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-23 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-27 do dziś
4OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-08-01 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-08-01 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji19.12.2017 R. KANCELARIA NOTARIALNA IRENA ULMAN NOTARIUSZ,30-426 KRAKÓW, UL. MONTWIŁŁA-MIRECKIEGO 10/5, REP. A NR 2353/2017., 19.12.20172018-07-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówSAMODZIELNIE JEDNOOSOBOWO LIKWIDATOR2018-07-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoFICEK2018-07-11 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2018-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-07-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności19.12.2017 R. KANCELARIA NOTARIALNA IRENA ULMAN NOTARIUSZ, REP. A NR 2353/2017., 19.12.20172018-07-11 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2018-07-11 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów