„APTEKA Z WIEŻY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000389895
Numer REGON: 321022504
Numer NIP: 8531514322
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2011-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-06-14
Sygnatura akt[RDF/498184/23/66]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 321022504 NIP 85315143222012-09-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA Z WIEŻY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2011-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2011-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat PYRZYCKI gmina PYRZYCE miejscowość PYRZYCE2011-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość PYRZYCE ulica JANA PAWŁA II nr domu 8 kod pocztowy 74-200 poczta PYRZYCE kraj POLSKA 2011-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 CZERWCA 2011 R., REP. A NR 2928/2011, NOTARIUSZ ANETA KOWALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE UMOWA SPÓŁKI2011-06-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 CZERWCA 2012 R., REP. A NR 2556/2012, NOTARIUSZ ANETA KOWALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO § 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.2012-09-06 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 31 SIERPNIA 2015 R., REP. A NR 3451/2015, NOTARIUSZ ANNA KOWALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO §2 UST.1 UMOWY SPÓŁKI2016-06-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2011-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2011-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTENZEL2011-06-22 do dziś
2. ImionaROLAND2011-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2011-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROPIDŁOWSKI2011-06-22 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2011-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2011-06-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-06-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2011-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2011-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI REPREZENTOWANEJ PRZEZ ZARZĄD UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).2011-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTENZEL2011-06-22 do dziś
2. ImionaROLAND2011-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROPIDŁOWSKI2011-06-22 do dziś
2. ImionaMAREK ANDRZEJ2011-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-06-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-06-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-09-06 do dziś
246 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2012-09-06 do dziś
347 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-06 do dziś
447 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-06 do dziś
547 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-06 do dziś
647 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-09-06 do dziś
747 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-09-06 do dziś
873 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-09-06 do dziś
947 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-06-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2016-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 24.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-18 do dziś
2data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
3data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
4data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
5data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
6data złożenia 15.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
7data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-25 do dziś
8data złożenia 12.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
9data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
10data złożenia 15.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
11data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-07-18 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-07 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-25 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
7OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-15 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-12 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-22 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-15 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów